Nasza oferta

Legenda:

  • Doskonalące Studia adresowane do osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje – realizowane w 100% on-line.
  • NauczycielskieStudia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia nadają kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu we wszystkich typach szkół.
  • Pedagogika specjalnaStudia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia nadają kwalifikacje pracy z dziećmi z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych (szczegóły w opisie danego kierunku).
  • PsychologiczneStudia doskonalące – warunki przyjęcia w opisie danego kierunku. Studia realizowane w 100% on-line – część zajęć z wykorzystaniem systemu wideokonferencji dla zapewnienia bezpośredniego kontaktu z wykładowcą.
  • ZawodoweStudia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach średnich, branżowych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów zawodowych objętych programem studiów.
  • Kwalifikacje pedagogiczne – Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w różnych typach szkół.
  • Kurs
Nazwa studiów podyplomowychUNSWSHECHRodzaj
Neurologopedia
Doskonalące
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Doskonalące
Organizacja i zarządzanie oświatą
Doskonalące
Executive Master of Business Administration (MBA)
Doskonalące
Trener umiejętności społecznych
Doskonalące
Arteterapia w edukacji
Doskonalące
Ochrona środowiska
Doskonalące
Prawo gospodarcze i handlowe
Doskonalące
Surdologopedia
Doskonalące
Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym
Kurs
Kurs na kierownika wycieczek krajowych i zagranicznych
Kurs
Bibliotekoznawstwo
Nauczycielskie
Biologia
Nauczycielskie
Chemia
Nauczycielskie
Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
Nauczycielskie
Etyka
Nauczycielskie
Fizyka
Nauczycielskie
Geografia
Nauczycielskie
Historia
Nauczycielskie
Informatyka
Nauczycielskie
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielskie
Język polski
Nauczycielskie
Matematyka
Nauczycielskie
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
Nauczycielskie
Plastyka i historia sztuki
Nauczycielskie
Przyroda
Nauczycielskie
Technika
Nauczycielskie
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
Nauczycielskie
Wychowanie do życia w rodzinie
Nauczycielskie
Wychowanie fizyczne
Nauczycielskie
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Nauczycielskie
Plastyka i technika
Nauczycielskie
Język łaciński i kultura antyczna
Nauczycielskie
Dysleksja – diagnoza i terapia
Pedagogika specjalna
Logopedia
Pedagogika specjalna
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika specjalna
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Surdopedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Terapia zajęciowa
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Tyflopedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną: Oligofrenopedagogika
Pedagogika specjalna
Socjoterapia
Pedagogika specjalna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pedagogika specjalna
Integracja sensoryczna
Pedagogika specjalna
Przygotowanie pedagogiczne
Kwalifikacje pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Kwalifikacje pedagogiczne
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Psychologiczne
Diagnoza i Terapia psychologiczna osób dorosłych
Psychologiczne
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży
Psychologiczne
Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo – wychowawczej
Psychologiczne
Terapeuta Rodzinny
Psychologiczne
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Psychologiczne
Psychotraumatologia
Psychologiczne
Psychologia transportu
Psychologiczne
Psychologia pozytywna
Psychologiczne
Psychologia Sportu
Psychologiczne
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
Psychologiczne
Psychodietetyka
Psychologiczne
Pedagogika Marii Montessorii
Psychologiczne
Psychogeriatria z animacją kulturową
Psychologiczne
Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu
Psychologiczne
Psychologia pracy
Psychologiczne
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania logistyki i spedycji
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów mechaniczno-elektronicznych
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku dietetyka
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik ekonomista
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik pojazdów samochodowych
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów turystyczno-hotelarskich
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów techniki grafiki i poligrafii cyfrowej
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów usług fryzjerskich
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów elektronicznych i budowlanych
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik reklamy i public relations
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik handlowiec i sprzedawca
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik informatyk
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie technik programista
Zawodowe