Nasza oferta

Legenda:

  • Doskonalące Studia adresowane do osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje – realizowane w 100% on-line.
  • NauczycielskieStudia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia nadają kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu we wszystkich typach szkół.
  • Pedagogika specjalnaStudia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia nadają kwalifikacje pracy z dziećmi z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych (szczegóły w opisie danego kierunku).
  • PsychologiczneStudia doskonalące – warunki przyjęcia w opisie danego kierunku. Studia realizowane w 100% on-line – część zajęć z wykorzystaniem systemu wideokonferencji dla zapewnienia bezpośredniego kontaktu z wykładowcą.
  • ZawodoweStudia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach średnich, branżowych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów zawodowych objętych programem studiów.
  • Kwalifikacje pedagogiczne – Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w różnych typach szkół.
Nazwa studiów podyplomowychUNSWSHECHRodzaj
Kurs - Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Doskonalące
Zarządzanie BHP
Doskonalące
Inspektor ochrony danych + ABI
Doskonalące
Neurologopedia
Doskonalące
Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym
Doskonalące
Coaching i mentoring
Doskonalące
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Doskonalące
Organizacja i zarządzanie oświatą
Doskonalące
Executive Master of Business Administration (MBA)
Doskonalące
Grafika reklamowa
Doskonalące
Asystent rodziny
Doskonalące
Coaching i Doradztwo Zawodowe
Doskonalące
Coaching i psychologia biznesu
Doskonalące
Metodyka pracy kuratora sądowego
Doskonalące
Metodyka pracy kuratora sądowego
Doskonalące
E-Commerce
Doskonalące
Trener umiejętności społecznych
Doskonalące
Handel zagraniczny
Doskonalące
Poradnictwo rodzinne
Doskonalące
Arteterapia w edukacji
Doskonalące
Gerontologia
Doskonalące
Ochrona środowiska
Doskonalące
Prawo gospodarcze i handlowe
Doskonalące
Bibliotekoznawstwo
Nauczycielskie
Biologia
Nauczycielskie
Chemia
Nauczycielskie
Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
Nauczycielskie
Etyka
Nauczycielskie
Fizyka
Nauczycielskie
Geografia
Nauczycielskie
Historia
Nauczycielskie
Informatyka
Nauczycielskie
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielskie
Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielskie
Język polski
Nauczycielskie
Matematyka
Nauczycielskie
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
Nauczycielskie
Plastyka i historia sztuki
Nauczycielskie
Przyroda
Nauczycielskie
Technika
Nauczycielskie
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
Nauczycielskie
Wychowanie do życia w rodzinie
Nauczycielskie
Wychowanie fizyczne
Nauczycielskie
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Nauczycielskie
Dysleksja – diagnoza i terapia
Pedagogika specjalna
Logopedia – 4 semestry
Pedagogika specjalna
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika specjalna
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Surdopedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Terapia zajęciowa
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Tyflopedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną: Oligofrenopedagogika
Pedagogika specjalna
Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo – wychowawczej
Pedagogika specjalna
Resocjalizacja z socjoterapią
Pedagogika specjalna
Socjoterapia
Pedagogika specjalna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pedagogika specjalna
Terapia Ręki z neurorehabilitacją i elementami terapii pedagogicznej
Pedagogika specjalna
Trener Efektywnej Nauki z neurodydaktyką i elementami neurobiologii
Pedagogika specjalna
Przygotowanie pedagogiczne
Kwalifikacje pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Kwalifikacje pedagogiczne
Bajkoterapia i Muzykoterapia w pracy Psychologa i Pedagoga
Psychologiczne
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Psychologiczne
Diagnoza i Terapia psychologiczna osób dorosłych
Psychologiczne
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży
Psychologiczne
Integracja sensoryczna w teorii i praktyce
Psychologiczne
Interwencja kryzysowa
Psychologiczne
Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo – wychowawczej
Psychologiczne
Psychosomatyka i symptomatologia
Psychologiczne
Terapeuta Rodzinny
Psychologiczne
Psychologia Sportu
Psychologiczne
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii
Psychologiczne
Psychologia sądowa z interwencją kryzysową i psychotraumatologią
Psychologiczne
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Psychologiczne
Psychotraumatologia
Psychologiczne
Seksuologia
Psychologiczne
Psychologia uzależnień
Psychologiczne
Seksuologia kliniczna
Psychologiczne
Psychologia transportu
Psychologiczne
Psychologia pozytywna
Psychologiczne
Psychologia pracy i zarządzanie personelem
Psychologiczne
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
Psychologiczne
Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny
Psychologiczne
Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania
Psychologiczne
Psychodietetyka
Psychologiczne
Psychodietetyka
Psychologiczne
Dietetyka i psychologia zdrowia
Psychologiczne
Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessorii
Psychologiczne
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną
Psychologiczne
Psychologia zwierząt
Psychologiczne
Akademia Psychologa Dziecięcego – Psycholog i pedagog w edukacji elementarnej, włączającej i wczesnoszkolnej
Psychologiczne
Psychogeriatria z animacją kulturową
Psychologiczne
Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu
Psychologiczne
Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli
Psychologiczne
Psychologia pracy i sądowa
Psychologiczne
Logistyka i spedycja
Zawodowe
Nauczania przedmiotów usług kosmetycznych
Zawodowe
Nauczanie przedmiotów mechaniczno-elektronicznych (mechatronik)
Zawodowe
Nauczanie przedmiotów na kierunku dietetyka
Zawodowe
Nauczanie przedmiotów na kierunku technik ekonomista
Zawodowe
Nauczanie przedmiotów na kierunku technik pojazdów samochodowych
Zawodowe
Nauczanie przedmiotów turystyczno-hotelarskich
Zawodowe
Nauczanie przedmiotów techniki grafiki i poligrafii cyfrowej
Zawodowe
Nauczanie przedmiotów usług fryzjerskich
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie elektryczno-budowlanym
Zawodowe
Reklama i public relations
Zawodowe
Technik handlowiec i sprzedawca
Zawodowe
Technik informatyk
Zawodowe
Technik teleinformatyk
Zawodowe
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Zawodowe
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zawodowe