Nauczanie przedmiotów na kierunku technik ekonomista (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 630 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna) 


CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

 
ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty

Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
Elementy prawa
Rachunkowość (finansowa i zarządcza)
Etyka w pracy i biznesie
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Analiza rynku
Elementy matematyki
Finanse
Rynek kapitałowy
Polityka regionalna EU
Metodyka kształcenia zawodowego
Biznesplan
Emisja głosu
Praktyka
Praktyka (60 godzin dla czynnych zawodowo nauczycieli,

150 godzin dla słuchaczy nie będących aktualnie czynnymi nauczycielami)

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne