Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone są przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Umożliwiają zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w placówkach systemu oświaty.

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, pragnących zdobyć przygotowanie pedagogiczne umożliwiające wykonywanie zawodu nauczyciela psychologa i pracę w placówkach systemu oświaty.

Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa obejmuje wiedzę pedagogiczną, kluczową z punktu widzenia przygotowania do pracy w systemie oświaty, oraz umiejętności i kompetencje metodyczne warunkujące podejmowanie efektywnych działań zawodowych nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.) oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102).

Studia trwają trzy semestry.


Pedagogika ogólna - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
System oświaty - prawo i polityka oświatowa
Współczesne koncepcje kształcenia - innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
Pedeutologia z etyką
Diagnostyka psychopedagogiczna
Bezpieczeństwo, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Partnerstwo edukacyjne i współpraca z rodzicami
Psychologiczne podstawy działań dydaktyczno-wychowawczych
Rola i zadania nauczyciela psychologa
Diagnoza i monitorowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego
Metody wspierania rozwoju ucznia
Metodyka prowadzenia działań edukacyjnych przez nauczyciela psychologa
Profilaktyka społeczna i promocja zdrowia
Projektowanie, organizacja i ewaluacja działań nauczyciela psychologa
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Psychoedukacja
Trening interpersonalny i mediacje
Interwencja kryzysowa
Warsztat pracy nauczyciela psychologa
Praktyki zawodowe (150 godzin)

 

Łączna liczba godzin - 345 (25h wykładów + 170h ćwiczeń + 150h praktyk)
45 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 04.04.2024 r. (za całość studiów)Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych słuchaczy180 zł
3 900 zł3 600 zł
Cena na drugi zapis oraz dla absolwentów180 zł-200 zł-200 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]