Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) (WSHE)

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku lub słuchu.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie tyflopedagogiki – edukacji i rehabilitacji uczniów słabowidzących i niewidomych – do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 685 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 180 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela
Praktyka I – 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)

Anatomia i fizjologia narządu wzroku
Elementy okulistyki i optometrii
Schorzenia oraz wady wzroku
Elementy tyflopsychologii
Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
Współczesne problemy tyflopedagogiki
Diagnostyka tyflopedagogiczna
Terapia i wsparcie rodziny dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku
Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową
Metodyka rehabilitacji wzroku
Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Orientacja przestrzenna
Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową
Metodyka nauczania alfabetu Braille’a

Praktyka II – 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności)

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne