OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

ADRESACI:
Każdy kto posiada wykształcenie minimum średnia i chce pracować w żłobku, a nie posiada odpowiednich kwalifikacji.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 280 godzin zajęć (w tym 80 godzin praktyki pedagogicznej)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

1 500 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Psychologiczne podstawy rozwoju jednostki
2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
3. Stymulowanie rozwoju dziecka
4. Środowisko przyjazne rozwojowi dziecka
5, Zabawa dziecka w wieku do 3 lat
6. Opieka nad dzieckiem w wieku d 3 lat
7. Budowanie kontaktu z dzieckiem i jego opiekunami
8. Kompetencje opiekuna dziecka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne