OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

ADRESACI:
Każdy kto posiada wykształcenie minimum średnia i chce pracować w żłobku, a nie posiada odpowiednich kwalifikacji.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 280 godzin zajęć (w tym 80 godzin praktyki pedagogicznej)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

1 500 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Psychologiczne podstawy rozwoju jednostki
2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
3. Stymulowanie rozwoju dziecka
4. Środowisko przyjazne rozwojowi dziecka
5, Zabawa dziecka w wieku do 3 lat
6. Opieka nad dzieckiem w wieku d 3 lat
7. Budowanie kontaktu z dzieckiem i jego opiekunami
8. Kompetencje opiekuna dziecka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne