Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym (WSHE)

ADRESACI:
Każdy kto posiada wykształcenie minimum średnie i chce pracować w żłobku, a nie posiada odpowiednich kwalifikacji.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 280 godzin zajęć (w tym 80 godzin praktyki pedagogicznej)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

1 500 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Psychologiczne podstawy rozwoju jednostki
2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
3. Stymulowanie rozwoju dziecka
4. Środowisko przyjazne rozwojowi dziecka
5, Zabawa dziecka w wieku do 3 lat
6. Opieka nad dzieckiem w wieku d 3 lat
7. Budowanie kontaktu z dzieckiem i jego opiekunami
8. Kompetencje opiekuna dziecka

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne