Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy z dzieckiem/osobami z dysfunkcją wzroku. Absolwent posiada wiedzę i kompetencje metodyczne umożliwiające diagnozowanie potrzeb oraz projektowanie i organizowanie efektywnego procesu edukacji i terapii osób niewidomych i słabowidzących na różnych poziomach edukacji, a także efektywną współpracę w zespołach specjalistycznych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

UWAGA: NIE JEST WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE INNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
Surdopedagogika i elementy tyflopedagogiki
Diagnostyka tyflopedagogiczna


SEMESTR II

Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
Metody wspomagania oraz terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
Projektowanie działań w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Współpraca z rodziną dziecka/dorosłego z niepełnosprawnością wzrokową
Edukacja włączająca ucznia z niepełnosprawnością wzrokową
Pedeutologia tyflopedagogiczna pedagogiczna
Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością wzrokową


SEMESTR III

Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z niepełnosprawnością wzrokową
Metody i programy terapii ucznia/dorosłego z niepełnosprawnością wzrokową
Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową
Alfabet Braille’a

Praktyka – 180 godzin

Łączna liczba godzin - 630 (130h wykładów + 320h ćwiczeń + 180h praktyk)
60 punktów ECTS

Cena za całość studiów.

Opłata wpisowa

180zł

Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]