Rekrutacja

Zapisz się do grup rozpoczynających 1. semestr od marca 2024 r.
 

W przypadku problemów z pobraniem dokumentów lub pytań odnośnie studiów zapraszamy do kontaktu z nami (pracujemy w dni robocze od 8 do 16). Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły.

I. REKRUTACJA (krok po kroku)

  1. Interesujący Państwa kierunek studiów lub kurs można wyszukać poprzez:
  • Wyszukiwarkę
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Każdy link do kierunku zawiera informacje o: specjalności, czasie trwania studiów, zakresie tematycznym, kosztach i skrót nazwy uczelni w nawiasie

2. Po przejściu na podstronę danego kierunku w zakładce „poproś o dokumenty rekrutacyjne” należy podać swój adres mailowy, na który system odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta danej uczelni.

3. Następnie należy zatwierdzić pole z kodem captcha(Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. Pobranie dokumentów nie jest zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

4. Wszystkie dokumenty wymienione w wiadomości zwrotnej oraz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej należy przesłać skanem na adres: studia@edusfera.edu.pl lub studiaedusfera@gmail.com

Na etapie rekrutacji online skany dokumentów nie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Na tym etapie prosimy jedynie o dokonanie opłaty wpisowej (jeżeli w momencie zapisu jest przewidziana), a nie czesnego za całe studia!

 

II. SKOMPLETOWANIE I ODESŁANIE DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ

1. Po przesłaniu przez Państwa kompletu skanów dokumentów w ciągu trzech dni roboczych informujemy mailowo o kompletności zapisu na studia (ew. o konieczności przesłania brakujących skanów dokumentów) oraz przekazujemy skan umowy z harmonogramem wpłat, dane do platformy edukacyjnej ze szkoleniem & kursem dot. organizacji studiów oraz adres do wysyłki (naszego biura) ze spisem dokumentów*.

*dodatkowe informacje: ksera dokumentów takich jak: dyplom studiów wyższych, suplement do dyplomu, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub akt nadania stopnia awansu zawodowego, przesyłane do nas w wersji papierowej muszą być zawsze potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (możecie się Państwo udać z oryginałami i skserowanymi dokumentami np. do Dyrektora/w-ce / sekretarki / księgowej w miejscu Państwa pracy lub w ostateczności za opłatą do notariusza/radcy prawnego). Nie wymagamy, aby robili to Państwo na macierzystej uczelni!

Lub możecie Państwo również przesyłać do nas odpisy w/w (ale nie ksera odpisów) lub oryginały, które są zwracane na koniec studiów wraz ze świadectwem.

2. Rekrutację uznaje się za zakończoną, gdy komplet dokumentów w wersji papierowej dotrze do nas, o czym informujemy mailowo. Następnie udostępniamy na platformie pierwsze przedmioty. Dane do logowania to te, które otrzymaliście od nas w wiadomości z umową.

 

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą (listem poleconym/poleconym za potwierdzeniem odbioru, nie wymagamy, aby był to priorytet) lub kurierem na adres:

Centrum Studiów Podyplomowych „EDUSFERA”

ul. Solicka 19 lok. 2

58-310 Szczawno-Zdrój

lub po uprzednim umówieniu się, można dostarczyć osobiście do siedziby naszego biura. Przed nadaniem listu lub przyjazdem prosimy upewnić się, że w koszulce z dokumentami/teczce, którą do nas dostarczacie znajduje się wszystko, o co prosiliśmy w wiadomości.

Odradzamy przesyłanie jakichkolwiek dokumentów (a zwłaszcza oryginałów dyplomów) listem nierejestrowanym.