Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) (UNS w Łodzi)

Studia podyplomowe prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego. Studia obejmują przedmioty pozwalające zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania rewalidacyjnego w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

UWAGA: NIE JEST WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE INNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
Surdopedagogika i elementy surdopsychologii
Diagnostyka surdopedagogiczna


SEMESTR II

Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
Metody wspomagania oraz terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością słuchową
Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
Projektowanie działań w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Współpraca z rodziną dziecka/dorosłego z niepełnosprawnością słuchową
Edukacja włączająca ucznia z niepełnosprawnością słuchową
Pedeutologia surdopedagogiczna
Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością słuchową


SEMESTR III

Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z niepełnosprawnością słuchową
Metody i programy terapii ucznia/dorosłego z niepełnosprawnością słuchową
Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z niepełnosprawnością słuchową
Język migowy

Praktyka – 180 godzin

Łączna liczba godzin - 630 (130h wykładów + 320h ćwiczeń + 180h praktyk)
60 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 04.04.2024 r Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych słuchaczy180 zł
3 900 zł3 600 zł
Cena na drugi zapis oraz dla absolwentów180 zł-200 zł-200 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]