Informatyka (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.
Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 625 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

czesne: 3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe
Podstawy algorytmiki i programowania
Dydaktyka nauczania informatyki w klasach I-III
Dydaktyka nauczania informatyki w klasach IV-VIII
Dydaktyka nauczania informatyki w szkole ponadpodstawowej
Architektura komputera klasy PC
Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
Elementy grafiki komputerowej
Techniki tworzenia stron internetowych
Systemy operacyjne
Bazy danych
Praktyka pedagogiczna – 120 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne