Pedagogika specjalna – Logopedia (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia adresowane są do nauczycieli z posiadanym tytułem magistra oraz uprawnieniami pedagogicznymi. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności nadające pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (praca z dziećmi i dorosłymi).


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

UWAGA: NIE JEST WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE INNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Studia trwają cztery semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela
Praktyka I – 60 godzin


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
Podstawy neuropsychologii
Mózgowe mechanizmy mowy
Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
Zaburzenia głosu i mowy
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Podstawy audiologii i foniatrii
Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu
Logorytmika i logopedia artystyczna
Diagnoza i terapia dysleksji
Profilaktyka logopedyczna
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Zaburzenia mowy u dorosłych
Diagnoza logopedyczna
Wczesna interwencja logopedyczna
Metodyka terapii logopedycznej
Metodyka wychowania słuchowego
Terapia zaburzeń płynności mówienia
Podstawy języka migowego
Praktyka II – 120 godzin

Łączna liczba godzin - 785 (210h wykładów + 395h ćwiczeń + 180h praktyk)
74 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w 4 ratachPłatność w 15 ratach
Umowa zwykła4500 złotych4800 złotych4950 złotych
Umowa zniżkowa 5% (szczegóły dotyczące rabatów)4275 złotych4560 złotych4725 złotych
Umowa zniżkowa 10% (szczegóły dotyczące rabatów)4050 złotych4320 złotych4455 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]