Studia podyplomowe

Ze względu na czasową zmianę przepisów – wszystkie zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się on-line (również praktyki – wystarczy udział w zdalnym nauczaniu).

Wybierz kierunek studiów wg Uczelni lub skorzystaj z wyszukiwarki kierunków na pasku menu.


 
PODSTAWA PRAWNA

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

 

Centrum Studiów Podyplomowych

EDUSFERA

58-310 Szczawno-Zdrój
ul. Solicka 19 lok. 2
   e-mail: sprawy administracyjne – biuro@edusfera.edu.pl
e-mail: tok studiów – studia@edusfera.edu.pl
e-mail: faktury i zaświadczenia – podyplomowe@edusfera.edu.pl
tel.: 537 172 724
tel.: 535 106 405
(w dni robocze: w godzinach 8.00 – 16.00)