Studia podyplomowe

METODA ZAJĘĆ:

REKRUTACJA CIĄGŁA!!

100% zajęć on-line.
Studia prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.

OPIEKA MERYTORYCZNA:

W zależności od wybranego kierunku studiów opiekę merytoryczną nad studiami sprawują: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu i Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. Poz.1575).
Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych – nadają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela.

Centrum Studiów Podyplomowych on-line

EDUSFERA Dariusz Sroka

58-310 Szczawno-Zdrój
   e-mail: sprawy administracyjne – biuro@edusfera.edu.pl
e-mail: tok studiów – studia@edusfera.edu.pl
tel.: 535 106 405 ,  501 150 004,   604 253 260
(w godzinach 9.00 – 17.00)