Studia podyplomowe

METODA ZAJĘĆ:

REKRUTACJA CIĄGŁA!!

Studia prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.

OPIEKA MERYTORYCZNA:

W zależności od wybranego kierunku studiów opiekę merytoryczną nad studiami sprawują: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu i Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi. i COLLEGIUM HUMANUM – SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA w Warszawie

PODSTAWA PRAWNA:
Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1591) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575). Nadają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela.

Centrum Studiów Podyplomowych

EDUSFERA

58-310 Szczawno-Zdrój
   e-mail: sprawy administracyjne – biuro@edusfera.edu.pl
e-mail: tok studiów – studia@edusfera.edu.pl
tel.: 537 172 724
(w dni robocze: w godzinach 8.00 – 18.00)
(w soboty: w godzinach 8.00 – 14.00)