Oferta uczelni

Studia podyplomowe koordynowane przez CSP EDUSFERA. Siedziba naszego biura znajduje się w miejscowości Szczawno-Zdrój (dolnośląskie).

Jesteśmy partnerem uczelni: UNS w Łodzi oraz WSHE w Brzegu.

 

DO 29 LUTEGO WPISOWE 0 ZŁ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Nazwa studiów podyplomowychUNSWSHERodzaj
Zarządzanie BHPSprawdź ►
Doskonalące
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Doskonalące
Neurologopedia
Doskonalące
Coaching i mentoring
Doskonalące
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Doskonalące
Organizacja i zarządzanie oświatą
Doskonalące
Executive Master of Business Administration (MBA)
Doskonalące
Trener umiejętności społecznych
Doskonalące
Arteterapia w edukacji
Doskonalące
Ochrona środowiska
Doskonalące
Prawo gospodarcze i handlowe
Doskonalące
Surdologopedia
Doskonalące
Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym
Kurs
Kurs na kierownika wycieczek krajowych i zagranicznych
Kurs
Bibliotekoznawstwo
Nauczycielskie
Biologia
Nauczycielskie
Chemia
Nauczycielskie
Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
Nauczycielskie
Etyka
Nauczycielskie
Fizyka
Nauczycielskie
Geografia
Nauczycielskie
Historia
Nauczycielskie
Historia i teraźniejszość
Nauczycielskie
Informatyka
Nauczycielskie
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielskie
Język polski
Nauczycielskie
Nauczyciel języka polskiego jako języka obcego
Nauczycielskie
Matematyka
Nauczycielskie
Plastyka i historia sztuki
Nauczycielskie
Przyroda
Nauczycielskie
Technika
Nauczycielskie
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
Nauczycielskie
Wychowanie do życia w rodzinie
Nauczycielskie
Wychowanie fizyczne
Nauczycielskie
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Nauczycielskie
Język łaciński i kultura antyczna w szkole ponadpodstawowej
Nauczycielskie
Język łaciński i kultura antyczna w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Nauczycielskie
Nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie
Nauczycielskie
Logopedia
Pedagogika specjalna
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna
Pedagogika specjalna
Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Surdopedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Terapia zajęciowa
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Tyflopedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja integracyjna i włączająca
Pedagogika specjalna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika specjalna
Socjoterapia
Pedagogika specjalna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pedagogika specjalna
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Pedagogika specjalna
Integracja sensoryczna
Pedagogika specjalna
Przygotowanie pedagogiczne
Kwalifikacje pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Kwalifikacje pedagogiczne
Diagnoza i Terapia psychologiczna osób dorosłych
Psychologiczne
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży
Psychologiczne
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologiczne
Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo – wychowawczej
Psychologiczne
Terapeuta rodzinny
Psychologiczne
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Psychologiczne
Psychotraumatologia
Psychologiczne
Seksuologia kliniczna
Psychologiczne
Psychologia transportu
Psychologiczne
Psychologia pozytywna
Psychologiczne
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
Psychologiczne
Psychodietetyka
Psychologiczne
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii
Psychologiczne
Pedagogika Marii Montessori
Psychologiczne
Psychogeriatria z animacją kulturową
Psychologiczne
Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu
Psychologiczne
Psychologia pracy
Psychologiczne
Psychologia sądowa
Psychologiczne
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania logistyki i spedycji
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów mechaniczno-elektronicznych
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku dietetyka
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik ekonomista
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik pojazdów samochodowych
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów turystyczno-hotelarskich
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów techniki grafiki i poligrafii cyfrowej
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik reklamy i public relations
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik handlowiec i sprzedawca
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik informatyk
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik fotografii i multimediów
Zawodowe
Doradztwo zawodowe
Nauczycielskie
 
 

CSP EDUSFERA

58-310 Szczawno-Zdrój
ul. Solicka 19 lok. 2
 
e-mail: tok studiów – studia@edusfera.edu.pl
e-mail: faktury i zaświadczenia – podyplomowe@edusfera.edu.pl
   e-mail: sprawy administracyjne – biuro@edusfera.edu.pl
 
tel. (centrala): 537 172 724
tel.: 535 106 405
tel.: 790 753 260
(w dni robocze: w godzinach 8.00 – 16.00)

NIP: 8863005674
REGON: 380867049