Oferta uczelni

Studia podyplomowe koordynowane przez CSP EDUSFERA. Siedziba naszego biura znajduje się w miejscowości Szczawno-Zdrój (dolnośląskie).

Jesteśmy partnerem uczelni: UNS w Łodzi oraz WSHE w Brzegu.

Nazwa studiów podyplomowychUNSWSHERodzaj
Coaching i mentoringSprawdź ►
Doskonalące
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Doskonalące
Neurologopedia
Doskonalące
Organizacja i zarządzanie oświatą
Doskonalące
Pedagogika Marii Montessori
Doskonalące
Terapeuta rodzinny
Doskonalące
Zarządzanie BHP
Doskonalące
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Doskonalące
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Doskonalące
Trener umiejętności społecznych
Doskonalące
Arteterapia w edukacji
Doskonalące
Ochrona środowiska
Doskonalące
Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym
Kurs
Kurs na kierownika wycieczek krajowych i zagranicznych
Kurs
Bibliotekoznawstwo
Nauczycielskie
Biologia
Nauczycielskie
Chemia
Nauczycielskie
Doradztwo zawodowe
Nauczycielskie
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Nauczycielskie
Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
Nauczycielskie
Etyka
Nauczycielskie
Fizyka
Nauczycielskie
Geografia
Nauczycielskie
Historia
Nauczycielskie
Informatyka
Nauczycielskie
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielskie
Język polski
Nauczycielskie
Matematyka
Nauczycielskie
Plastyka i historia sztuki
Nauczycielskie
Przyroda
Nauczycielskie
Technika
Nauczycielskie
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
Nauczycielskie
Wychowanie fizyczne
Nauczycielskie
Nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie
Nauczycielskie
Logopedia
Pedagogika specjalna
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna
Pedagogika specjalna
Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Surdopedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Terapia zajęciowa
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Tyflopedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja integracyjna i włączająca
Pedagogika specjalna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika specjalna
Socjoterapia
Pedagogika specjalna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pedagogika specjalna
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Pedagogika specjalna
Integracja sensoryczna
Pedagogika specjalna
Przygotowanie pedagogiczne
Kwalifikacje pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
Kwalifikacje pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
Kwalifikacje pedagogiczne
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania logistyki i spedycji
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów mechaniczno-elektronicznych
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku dietetyka
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik ekonomista
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik pojazdów samochodowych
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów turystyczno-hotelarskich
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów techniki grafiki i poligrafii cyfrowej
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik reklamy i public relations
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik handlowiec i sprzedawca
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik informatyk
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
Zawodowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik fotografii i multimediów
Zawodowe
 
 

CSP EDUSFERA

58-310 Szczawno-Zdrój
ul. Solicka 19 lok. 2
 
e-mail: tok studiów – studia@edusfera.edu.pl
e-mail: faktury i zaświadczenia – podyplomowe@edusfera.edu.pl
   e-mail: sprawy administracyjne – biuro@edusfera.edu.pl
 
tel. (centrala): 537 172 724
tel.: 535 106 405
tel.: 790 753 260
(w dni robocze: w godzinach 8.00 – 16.00)

NIP: 8863005674
REGON: 380867049