Integracja sensoryczna (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe „INTEGRACJA SENSORYCZNA” są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu metody integracji sensorycznej. Studia przygotują słuchacza do prowadzenia samodzielnej diagnozy dziecka oraz prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo studiów podyplomowych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

UWAGA: NIE JEST WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE INNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Podstawy neuropsychologii
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych.
Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.
Zaburzenia integracji sensorycznej
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Programowanie terapii w zaburzeniach SI
Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne
Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
Sala SI ćwiczenia praktyczne
Pierwsza pomoc
Praktyka – 120 godzin

Łączna liczba godzin - 620 (265h wykładów + 235h ćwiczeń + 120h praktyk)
77 punktów ECTS

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]