OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

ADRESACI:

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni  i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z dziećmi poniżej normy intelektualnej, ponadto posiądzie umiejętność dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów, umiejętność konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych  oraz umiejętność pracy z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 460 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Pedagogika specjalna
Oligofrenopedagogika
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym
Metodyka wychowania w internacie
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
Kształcenie i wychowanie integracyjne
Metody pracy w klasie integracyjnej
Rewalidacja indywidualna
Metody pracy terapeutycznej
Metoda dobrego startu
Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie
Hospitacja zajęć w ZRW (Zakładzie Rewalidacyjno-Wychowawczym)

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole
Psychologia rozwojowa i osobowości
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Teoretyczne podstawy wychowania
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela

Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne