Technik informatyk (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 560 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty

Algorytmy i struktury danych
Programowanie strukturalne
Emisja i higiena głosu
Rachunek kosztów działalności gospodarczej
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Programowanie obiektowe i wizualne
Elementy programowania w Internecie
Projektowanie systemów informatycznych
Bazy danych
Architektura i urządzenia technik komputerowych
Systemy operacyjne – budowa i użytkowanie
Sieci komputerowe
Usugi w sieciach rozlegych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Problemy wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych
Grafika komputerowa i multimedia
Oprogramowanie biurowe
Praktyka

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne