Przyroda w szkole podstawowej (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Przyroda w szkole podstawowej bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Celem studiów jest przekazanie Słuchaczowi najnowszej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (w tym biologia, chemia, geografia) umożliwiających prowadzenie przedmiotu Przyroda. Po ukończeniu studiów uzyskuje się przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Budowa i czynności życiowe zwierząt
Budowa i czynności życiowe roślin
Chemia nieorganiczna
Chemia organiczna
Geografia fizyczna
Dydaktyka nauczania przyrody
Ekologia
Podstawy genetyki
Mechanika
Budowa i własności materii
Elektryczność, magnetyzm i optyka
Geografia społeczno-ekonomiczna
Ochrona przyrody
Podstawy ewolucjonizmu
Praktyka – 60 godzin

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

 
 

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]