Przyroda – (WSHE)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.Studia nadają kwalifikacje do nauczania PRZYRODY we wszystkich typach szkół.  

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 540 godzin zajęć 

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ: Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.  

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole…
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Teoretyczne podstawy wychowania
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Budowa i czynności życiowe zwierząt
Budowa i czynności życiowe roślin
Chemia nieorganiczna
Chemia organiczna
Geografia fizyczna
Metodyka nauczania przyrody z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Ekologia
Podstawy genetyki
Mechanika
Budowa i własności materii
Elektryczność, magnetyzm i optyka
Geografia społeczno-ekonomiczna
Ochrona przyrody
Emisja i higiena głosu
Podstawy ewolucjonizmu
Praktyka – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne