Przyroda w szkole podstawowej (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 415 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 60 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Budowa i czynności życiowe zwierząt
Budowa i czynności życiowe roślin
Chemia nieorganiczna
Chemia organiczna
Geografia fizyczna
Dydaktyka nauczania przyrody
Ekologia
Podstawy genetyki
Mechanika
Budowa i własności materii
Elektryczność, magnetyzm i optyka
Geografia społeczno-ekonomiczna
Ochrona przyrody
Podstawy ewolucjonizmu
Praktyka – 60 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne