Terapeuta rodzinny (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.


Studia podyplomowe "Terapeuta rodzinny" kierowane są między innymi do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, wychowawców internatów i domów dziecka, kuratorów sądowych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności wymagane podczas pracy z rodziną oraz instytucjami ją wspierającymi. Po ukończeniu kierunku absolwenci mogą podjąć zatrudnienie jako terapeuta rodzinny, wykwalifikowany pracownik poradni małżeńskiej i rodzinnej, animator środowiska rodzinnego oraz animator środowiska rodzinnego.

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia rodziny z elementami psychoterapii par
Diagnoza i terapia zaburzeń okołoporodowych
Psychologia planowania rodziny
Elementy psychoedukacji i poradnictwa rodzinnego
Rynek instytucji pomocowych rodzinie
Pomoc prawna w pracy z rodziną
Interwencja kryzysowa w patologiach i dysfunkcjach rodziny
Trening umiejętności wychowawczych z elementami treningu asertywności i treningu zastępowania agresji
Systemowa praca z rodziną wielopokoleniową i patchworkową
Warsztat socjoterapeutyczny w pracy z dziećmi i młodzieżą
Praca terapeutyczna z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
Praca terapeutyczna z rodziną z zaburzeniami odżywiania i zagrożoną zachowaniami ryzykownymi
Elementy psychologii uzależnień
Terapia i wsparcie osób samotnych, seniorów i rodzin na różnych etapach rozwoju

Staż - 30 godzin

Łączna liczba godzin - 305 (20h wykładów + 255h ćwiczeń + 30h stażu)
30 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 04.04.2024 r. (za całość studiów)Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych słuchaczy180 zł3 100 zł 2 800 zł
Cena na drugi zapis oraz dla absolwentów180 zł-200 zł-200 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]