Terapeuta Rodzinny (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.


Studia podyplomowe "Terapeuta rodzinny" kierowane są między innymi do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, wychowawców internatów i domów dziecka, kuratorów sądowych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności wymagane podczas pracy z rodziną oraz instytucjami ją wspierającymi. Po ukończeniu kierunku absolwenci mogą podjąć zatrudnienie jako terapeuta rodzinny, wykwalifikowany pracownik poradni małżeńskiej i rodzinnej, animator środowiska rodzinnego oraz animator środowiska rodzinnego.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia rodziny z elementami psychoterapii par
Diagnoza i terapia zaburzeń okołoporodowych
Psychologia planowania rodziny
Elementy psychoedukacji i poradnictwa rodzinnego
Rynek instytucji pomocowych rodzinie
Pomoc prawna w pracy z rodziną
Interwencja kryzysowa w patologiach i dysfunkcjach rodziny
Trening umiejętności wychowawczych z elementami treningu asertywności i treningu zastępowania agresji
Systemowa praca z rodziną wielopokoleniową i patchworkową
Warsztat socjoterapeutyczny w pracy z dziećmi i młodzieżą
Praca terapeutyczna z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
Praca terapeutyczna z rodziną z zaburzeniami odżywiania i zagrożoną zachowaniami ryzykownymi
Elementy psychologii uzależnień
Terapia i wsparcie osób samotnych, seniorów i rodzin na różnych etapach rozwoju

Staż - 30 godzin

Łączna liczba godzin - 305 (20h wykładów + 255h ćwiczeń + 30h stażu)
30 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 01.12.2023r

Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem

Cena dla nowych Słuchaczy.

180 zł

3100 zł

2800 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]