Terapeuta Rodzinny (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia rodziny z elementami psychoterapii par
Diagnoza i terapia zaburzeń okołoporodowych
Psychologia planowania rodziny
Elementy psychoedukacji i poradnictwa rodzinnego
Rynek instytucji pomocowych rodzinie
Pomoc prawna w pracy z rodziną
Interwencja kryzysowa w patologiach i dysfunkcjach rodziny
Trening umiejętności wychowawczych z elementami treningu asertywności i treningu zastępowania agresji
Systemowa praca z rodziną wielopokoleniową i patchworkową
Warsztat socjoterapeutyczny w pracy z dziećmi i młodzieżą
Praca terapeutyczna z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
Praca terapeutyczna z rodziną z zaburzeniami odżywiania i zagrożoną zachowaniami ryzykownymi
Elementy psychologii uzależnień
Terapia i wsparcie osób samotnych, seniorów i rodzin na różnych etapach rozwoju

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]