Terapeuta Rodzinny (UNS)

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

WARUNKI PRZYJĘCIA

wykształcenie wyższe

ZAKRES TEMATYCZNY

Psychologia rodziny z elementami psychoterapii par
Diagnoza i terapia zaburzeń okołoporodowych
Psychologia planowania rodziny
Elementy psychoedukacji i poradnictwa rodzinnego
Rynek instytucji pomocowych rodzinie
Pomoc prawna w pracy z rodziną
Interwencja kryzysowa w patologiach i dysfunkcjach rodziny
Trening umiejętności wychowawczych z elementami treningu asertywności i treningu zastępowania agresji
Systemowa praca z rodziną wielopokoleniową i patchworkową
Warsztat socjoterapeutyczny w pracy z dziećmi i młodzieżą
Praca terapeutyczna z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
Praca terapeutyczna z rodziną z zaburzeniami odżywiania i zagrożoną zachowaniami ryzykownymi
Elementy psychologii uzależnień
Terapia i wsparcie osób samotnych, seniorów i rodzin na różnych etapach rozwoju

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne