Geografia (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Geografia na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Celem studiów jest praktyczne, metodyczne oraz merytoryczne wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną do nauczania przedmiotu Geografia. W trakcie studiów Słuchacz zyskuje również kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna
Geografia społeczno – ekonomiczna II – geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu
Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb
Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia
Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej
Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się
Geologia
Geografia regionalna z elementami geografii kultur
Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
Geografia krajobrazu
Kartografia i topografia
Teledetekcja i GIS
Astronomiczne podstawy geografii

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin (60h w szkole podstawowej + 60h w szkole ponadpodstawowej)

Łączna liczba godzin - 545 (180h wykładów + 245h ćwiczeń + 120h praktyk)
61 punktów ECTS

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]