Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty – w świetlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

Adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem studiów magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi. Studia skierowane są dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych umożliwiających podejmowania zadań w obszarze działań opiekuńczo-wychowawczych.

Adresatami studiów są osoby:

 • zainteresowane problematyką opieki i wychowania,
 • zamierzające podjąć pracę w charakterze opiekunów, wychowawców, pedagogów szkolnych
 • a także osoby już pracujące, pragnące podwyższyć posiadane kwalifikacje oraz poszerzyć kompetencje warunkujące efektywność działania w sferze opieki i wychowania.

Słuchacze nabywają kompetencje diagnostyczne oraz metodyczne w obszarze oddziaływań opiekuńczych oraz pracy wychowawczej, pozwalające na podejmowanie skutecznych oddziaływań z zakresu opieki, wychowania, profilaktyki i terapii w środowiskach wymagających pomocy i wsparcia.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.) oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102).

Studia trwają trzy semestry.


Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
Wybrane problemy z zakresu patologii społecznej
Profilaktyka i opieka nad dziećmi i młodzieżą
Funkcje wychowawczo-opiekuńcze szkoły

Praca pedagoga szkolnego
Instytucje opiekuńczo – wychowawcze i resocjalizacyjne
Metody i formy aktywizacji uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Elementy arteterapii
Niewerbalne techniki porozumiewania
Technologie informacyjne w pracy nauczyciela-wychowawcy
Praktyka – 60 godzin

Łączna liczba godzin - 465 (125h wykładów + 280h ćwiczeń + 60h praktyk)
45 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 04.04.2024 r. (za całość studiów)Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych słuchaczy180 zł
3 900 zł3 600 zł
Cena na drugi zapis oraz dla absolwentów180 zł-200 zł-200 zł

  W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

   
   
  [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]