Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty – w świetlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

Studia skierowane są dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych umożliwiających podejmowania zadań w obszarze działań opiekuńczo-wychowawczych.

Adresatami studiów są osoby:

 • zainteresowane problematyką opieki i wychowania,
 • zamierzające podjąć pracę w charakterze opiekunów, wychowawców, pedagogów szkolnych
 • a także osoby już pracujące, pragnące podwyższyć posiadane kwalifikacje oraz poszerzyć kompetencje warunkujące efektywność działania w sferze opieki i wychowania.

Słuchacze nabywają kompetencje diagnostyczne oraz metodyczne w obszarze oddziaływań opiekuńczych oraz pracy wychowawczej, pozwalające na podejmowanie skutecznych oddziaływań z zakresu opieki, wychowania, profilaktyki i terapii w środowiskach wymagających pomocy i wsparcia.

Studia trwają trzy semestry.


Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
Wybrane problemy z zakresu patologii społecznej
Profilaktyka i opieka nad dziećmi i młodzieżą
Funkcje wychowawczo-opiekuńcze szkoły

Praca pedagoga szkolnego
Instytucje opiekuńczo – wychowawcze i resocjalizacyjne
Metody i formy aktywizacji uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Elementy arteterapii
Niewerbalne techniki porozumiewania
Technologie informacyjne w pracy nauczyciela-wychowawcy
Praktyka – 60 godzin

Łączna liczba godzin - 465 (125h wykładów + 280h ćwiczeń + 60h praktyk)
45 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 01.12.2023r

Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem

Cena dla nowych Słuchaczy.

180 zł

3900 zł

3600 zł

  W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

   
   
  [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]