Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów turystyczno-hotelarskich (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

Studia skierowane są do osób posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Obsługa ruchu turystycznego
Organizacja pracy w hotelarstwie
Ekonomika turystyki i hotelarstwa
Podstawy turystyki
Metodyka nauczania przedmiotów turystyczno – hotelarskich z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Organizacja imprez i usług turystycznych
Nowoczesne techniki nauczania przedmiotów turystyczno – hotelarskich
Podstawy geografii turystycznej
Usługi żywieniowe w turystyce i hotelarstwie
Wybrane zagadnienia prawa w turystyce i hotelarstwie
Marketing usług turystycznych i hotelarskich
Informatyka w turystyce i hotelarstwie
Obsługa konsumenta
Technika pracy biurowej
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim
Public relations – kształtowanie wizerunku
Agroturystyka
Podstawy rachunkowości
Praktyka – 150 godzin

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

 
 

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]