Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów turystyczno-hotelarskich (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

Studia skierowane są do osób posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Obsługa ruchu turystycznego
Organizacja pracy w hotelarstwie
Ekonomika turystyki i hotelarstwa
Podstawy turystyki
Metodyka nauczania przedmiotów turystyczno – hotelarskich z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Organizacja imprez i usług turystycznych
Nowoczesne techniki nauczania przedmiotów turystyczno – hotelarskich
Podstawy geografii turystycznej
Usługi żywieniowe w turystyce i hotelarstwie
Wybrane zagadnienia prawa w turystyce i hotelarstwie
Marketing usług turystycznych i hotelarskich
Informatyka w turystyce i hotelarstwie
Obsługa konsumenta
Technika pracy biurowej
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim
Public relations – kształtowanie wizerunku
Agroturystyka
Podstawy rachunkowości
Praktyka – 150 godzin

Łączna liczba godzin - 570 (185h wykładów + 235h ćwiczeń + 150h praktyk)
63 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3420 złotych3705 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3240 złotych3510 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]