Coaching i mentoring (CH)

ADRESACI:
Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Przedsiębiorstwa, a także sektor związany z edukacją potrzebuje skutecznych i charyzmatycznych przywódców, którzy potrafiliby rozwijać potencjał zarówno tkwiący w klientach, jak i u pracowników oświaty i firm, a także specjalistów wspierających indywidualne osoby w procesie zmiany oraz zespoły i placówki w programach rozwojowych. Współczesny lider to osoba, za którą pójdą inni – nie dlatego, że im dowodzi i wydaje polecenia, lecz dlatego, że ich inspiruje. Program studiów jest skoncentrowany na przekazaniu praktycznej wiedzy oraz na rozwoju słuchacza studiów, co pozwoli mu rozwinąć umiejętność prowadzenia coachingu różnymi stylami oraz pracować na zaawansowanych narzędziach. Student nabędzie znajomość narzędzi i technik wykorzystywanych w coachingu, co pozwoli mu na profesjonalne prowadzenie procesu coachingowego. Program został przygotowany z myślą o osobach, którym zależy na rozwinięciu praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu i mentoringu. Zapraszamy osoby, które chciałyby oferować coaching i mentoring w ramach własnej działalności; dyrektorów pragnących rozwinąć swój styl zarządzania; specjalistów ds. doskonalenia nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw, postrzegających coaching jako skuteczne narzędzie zmian, którzy chcieliby rozwinąć coachingowy styl pracy w organizacji na dostępnych jej szczeblach.  Do dyspozycji studentów oddana zostanie platforma e-learningowa umożliwiająca poza wykładami i warsztatami uczestniczenie w interwizji i superwizji – platforma stanowiąca forum wymiany doświadczeń.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 270 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 900 zł (lub 3 raty po 1 450 zł lub 10 rat po 450 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

I. WPROWADZENIE DO COACHINGU

1. Trening podstawowych kompetencji coacha – świadomości siebie i otoczenia
2. Typy osobowości w coachingu
3. Podstawy coachingu, tutoringu i mentoringu- relacje z klientem.
4. Etyka w coachingu
5. Psychologia w coachingu

II. COACHING W UJĘCIU NARZĘDZIOWYM

6. Profil i rozwój coacha
7. Metody i techniki coachingu i mentoringu
8. Autoprezentacja w coachingu i mentoringu
9. Komunikacja w coachingu i mentoringu
10. Proces coachingowy – sesja mentorska
11. Motywacja w coachingu i mentoringu
12. Zarządzanie czasem
13. Superwizja w coachingu

III. COACHING W ORGANIZACJI/ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

14. Coaching przywódczy(menadżerski)/Kompetencje menadżerskie
15.  Coaching zespołu/Kompetencje pracownicze
16.  Coaching konfliktu/Elementy intermentoringu

IV. COACHING W INNYCH DZIEDZINACH

17. Kognitywistyczne podejście do coachingu i mentoringu
18. Narzędzia diagnostyczne w coachingu i mentoringu

Poproś o dokumenty rekrutacyjne