Coaching i mentoring (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Przedsiębiorstwa, a także sektor związany z edukacją potrzebuje skutecznych i charyzmatycznych przywódców, którzy potrafiliby rozwijać potencjał zarówno tkwiący w klientach, jak i u pracowników oświaty i firm, a także specjalistów wspierających indywidualne osoby w procesie zmiany oraz zespoły i placówki w programach rozwojowych. Współczesny lider to osoba, za którą pójdą inni – nie dlatego, że im dowodzi i wydaje polecenia, lecz dlatego, że ich inspiruje. Program studiów jest skoncentrowany na przekazaniu praktycznej wiedzy oraz na rozwoju słuchacza studiów, co pozwoli mu rozwinąć umiejętność prowadzenia coachingu różnymi stylami oraz pracować na zaawansowanych narzędziach. Student nabędzie znajomość narzędzi i technik wykorzystywanych w coachingu, co pozwoli mu na profesjonalne prowadzenie procesu coachingowego. Program został przygotowany z myślą o osobach, którym zależy na rozwinięciu praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu i mentoringu. Zapraszamy osoby, które chciałyby oferować coaching i mentoring w ramach własnej działalności; dyrektorów pragnących rozwinąć swój styl zarządzania; specjalistów ds. doskonalenia nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw, postrzegających coaching jako skuteczne narzędzie zmian, którzy chcieliby rozwinąć coachingowy styl pracy w organizacji na dostępnych jej szczeblach.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Trening podstawowych kompetencji coacha - świadomości siebie i otoczenia
Typy osobowości w coachingu
Podstawy coachingu, tutoringu i mentoringu- relacje z klientem.
Etyka w coachingu
Psychologia w coachingu
Profil i rozwój coacha
Metody i techniki coachingu i mentoringu
Autoprezentacja w coachingu i mentoringu
Komunikacja w coachingu i mentoringu
Proces coachingowy – sesja mentorska
Motywacja w coachingu i mentoringu
Zarządzanie czasem
Superwizja w coachingu
Coaching przywódczy(menadżerski)/Kompetencje menadżerskie
Coaching zespołu/Kompetencje pracownicze
Coaching konfliktu/Elementy intermentoringu
Kognitywistyczne podejście do coachingu i mentoringu
Narzędzia diagnostyczne w coachingu i mentoringu

Łączna liczba godzin - 270 (105h wykładów + 165h ćwiczeń)
46 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 01.12.2023r

Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem

Cena dla nowych Słuchaczy.

180 zł

3100 zł

2800 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]