Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) – WSHE

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 560 godzin zajęć (64 pkt. ECTS)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ: Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole
Psychologia rozwojowa i osobowości
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela

Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, formy występowania
Zagrożenia czasu kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania
Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Systemy obronności Rzeczpospolitej Polskiej
Ratownictwo
Pierwsza pomoc medyczna
Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie
Ochrona ludności i obrona cywilna
Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia
Strzelectwo sportowe i bieg na orientację
Podstawy planowania i organizowania działań
Terenoznawstwo
Kompensacja zachowań agresywnych
Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju
Służba wojskowa
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Problematyka uzależnień
Emisja i higiena głosu
Technologie informatyczne
Praktyka (60 godzin)

Poproś o dokumenty rekrutacyjne