Wychowanie fizyczne (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż wychowanie fizyczne. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Wychowanie fizyczne otrzymuje kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego szkole podstawowej i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 570 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
Anatomia
Fizjologia wysiłku fizycznego
Biomechanika
Antropologia i antropomotoryka
Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej
Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego
Edukacja zdrowotna
Zabawy i gry ruchowe
Rytmika i taniec
Gimnastyka
Rozwój psychoruchowy dieci i młodzieży szkolnej
Lekkoatletyka
Metodyka pływania
Metodyka gier zespołowych – koszykówka
Metodyka gier zespołowych – piłka nożna
Metodyka gier zespołowych – piłka ręczna
Podstawy turystyki i rekreacji szkolnej
Biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej
Praktyka – 120 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne