Wychowanie fizyczne (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne skierowane są do osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż wychowanie fizyczne. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Wychowanie fizyczne otrzymuje kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego szkole podstawowej i szkołach średnich.

Studia skierowane są do osób posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
Anatomia
Fizjologia wysiłku fizycznego
Biomechanika
Antropologia i antropomotoryka
Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej
Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego
Edukacja zdrowotna
Zabawy i gry ruchowe
Rytmika i taniec
Gimnastyka
Rozwój psychoruchowy dieci i młodzieży szkolnej
Lekkoatletyka
Metodyka pływania
Metodyka gier zespołowych – koszykówka
Metodyka gier zespołowych – piłka nożna
Metodyka gier zespołowych – piłka ręczna
Podstawy turystyki i rekreacji szkolnej
Biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej
Praktyka – 120 godzin

Łączna liczba godzin - 580 (195h wykładów + 265h ćwiczeń + 120h praktyk)
68 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3420 złotych3705 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3240 złotych3510 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]