Wychowanie fizyczne (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne skierowane są do osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż wychowanie fizyczne. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Wychowanie fizyczne otrzymuje kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego szkole podstawowej i szkołach średnich.

Studia skierowane są do osób posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
Anatomia
Fizjologia wysiłku fizycznego
Biomechanika
Antropologia i antropomotoryka
Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej
Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego
Edukacja zdrowotna
Zabawy i gry ruchowe
Rytmika i taniec
Gimnastyka
Rozwój psychoruchowy dieci i młodzieży szkolnej
Lekkoatletyka
Metodyka pływania
Metodyka gier zespołowych – koszykówka
Metodyka gier zespołowych – piłka nożna
Metodyka gier zespołowych – piłka ręczna
Podstawy turystyki i rekreacji szkolnej
Biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej
Praktyka – 120 godzin

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

 
 

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]