Reklama i public relations (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 590 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty

Organizacja i techniki reklamy
Rachunek kosztów działalności marketingowej
Emisja i higiena głosu
Marketing w reklamie
Grafika komputerowa
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Techniki dystrybucji i sprzedaży
Elementy towaroznawstwa
Prawo, etyka i kultura zawodowa
Public relations
Badania marketingowe
Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej
Etyka działalności reklamowej
Techniki multimedialne
Zasady kompozycji obrazów
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
Podstawy montażu wideo
Wykorzystanie technologii informacyjnych. i komunikacyjnych w nauczaniu
Praktyka

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne