Reklama i public relations

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 590 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty

Organizacja i techniki reklamy
Rachunek kosztów działalności marketingowej
Emisja i higiena głosu
Marketing w reklamie
Grafika komputerowa
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Techniki dystrybucji i sprzedaży
Elementy towaroznawstwa
Prawo, etyka i kultura zawodowa
Public relations
Badania marketingowe
Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej
Etyka działalności reklamowej
Techniki multimedialne
Zasady kompozycji obrazów
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
Podstawy montażu wideo
Wykorzystanie technologii informacyjnych. i komunikacyjnych w nauczaniu
Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne