Trener umiejętności społecznych (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.


Adresatami studiów podyplomowych na specjalności Trener umiejętności społecznych adresowane są do wszystkich, którzy posiadają wykształcenie wyższe. Studia te dedykowane są szczególnie osobom takim jak pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy i kuratorzy sądowi. To także propozycja dla każdego, kto pragnie podnieść swoje kompetencje w zakresie pracy z grupą z wykorzystaniem nowoczesnych, aktywnych metod.


Studia podyplomowe na specjalności Trener umiejętności społecznych to przede wszystkim kompleksowe i rzetelne nauczanie nowoczesnych metod pracy z grupami dzieci i młodzieży sprawiającymi trudności wychowawcze. Celem studiów jest wyposażenie wszystkich uczestników w praktyczną wiedzę o problemach dzieci i młodzieży w kontekście najnowszych osiągnięć współczesnej psychologii i pedagogiki. Dzięki znajomości podstawowych założeń psychoprofilaktyki i psychoterapii absolwenci są w stanie w sposób twórczy rozwiązywać problemy rozwijać relacje współpracy z ludźmi oraz konstruktywnie wspierać ich rozwój. Efektem oferowanego przez nas kształcenia jest również zwiększenie umiejętności w zakresie prowadzenia grup m.in. poprzez moderowanie procesu grupowego, wykorzystywanie skutecznych metod i technik prowadzenia zajęć grupowych, stymulowanie pożądanych zachowań oraz panowanie nad niepożądanymi. Dodatkowo, studia podyplomowe wyposażą Cię w zdolność autoprezentacji, komunikacji, budowania zaangażowania grupowego i własnego, oraz znajomość najlepszych metod radzenia sobie z tremą i stresem.

CZAS TRWANIA:

2 semestry – 215 godzin zajęć (w tym praktyka 30 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3150 złotych (możliwość rozłożenia płatności na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Trening interpersonalny
Psychospołeczny rozwój dzieci i młodzieży
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Trening zastępowania agresji
Nauczanie dzieci i młodzieży trudnej
Specyfika zajęć z grupą z zastosowaniem procesu grupowego
Metody prowadzenia zajęć – zastosowanie praktyczne
Autoprezentacja nauczyciela/trenera grupowego
Komunikacja interpersonalna
Radzenie sobie z zakłóceniami w grupie
Techniki motywacji własnej i grupowej
Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
Praktyka – 30 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne