Technik żywienia i usług gastronomicznych (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 600 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty

Podstawy żywienia człowieka
Wpływ zdrowego żywienia na organizm człowieka
Towaroznawstwo
Emisja i higiena głosu
Rachunek kosztów działalności gospodarczej
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Dietetyka
Technologia gastronomiczna z elementami żywienia zbiorowego
Projektowanie i wyposażenie zakładów gastronomicznych z elementami BHP
Obsługa konsumenta
Zarządzanie w gastronomii
Higiena i ochrona zdrowia z elementami mikrobiologii żywności
Marketing usług gastronomicznych
Działalność  gospodarcza w gastronomii
Informatyka w gastronomii
Praktyka pedagogiczna

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne