Język polski (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Język polski na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Celem studiów jest wyposażenie Słuchacza w niezbędną wiedzę (w tym polonistyczną, gramatyczną, czy teoretycznoliteracką) oraz umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu Język polski. Ponadto istotne dopełnienie stanowią wiadomości obejmujące emisję i higienę głosu.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Gramatyka języka polskiego
Historia języka polskiego
Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką
Dydaktyka nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII
Dydaktyka nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Poetyka i analiza dzieła literackiego
Literatura powszechna
Literatura renesansu, baroku, oświecenia z analizą tekstów literackich
Literatura romantyzmu i pozytywizmu z analizą tekstów literackich
Literatura Młodej Polski i XX w, z analizą tekstów literackich
Literatura dla dzieci i młodzieży
Tekst literacki w szkole – analiza i interpretacja
Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania
Wiedza o kulturze współczesnej

Praktyka – 120 godzin

Łączna liczba godzin - 580 (155h wykładów + 305h ćwiczeń + 120h praktyk)
55 punktów ECTS

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]