Inspektor Ochrony Danych (IOD) (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Nowe przepisy dotyczą wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane używając technologii informatycznych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zapewnia zmodernizowane, oparte na rozliczalności ramy ochrony danych osobowych w Europie.

Adresatami studiów są osoby zainteresowane pracą w sektorze publicznym (administracja, urzędy, szkoły, szpitale itp.), jak również wykonywaniem funkcji IOD w prywatnych przedsiębiorstwach. Studia skierowane są dla prawników, radców prawnych, adwokatów, wyższej kadry kierowniczej (w tym  administratorów danych, pracowników działów personalnych, IT, sekretarzy, naczelników, dyrektorów komórek organizacyjnych). Warunkiem zapisu na studia jest ukończenie studiów wyższych.

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych w urzędach, przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Ponadto studia pozwalają podnieść kompetencje specjalistów zajmujących się tworzeniem skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstwa.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Prawne aspekty ochrony danych osobowych
Prawa i zgody w RODO
Bezpieczeństwo informacji w świetle obowiązujących norm zarządzania
RODO jako nowa jakość ochrony danych osobowych w krajach UE
Prawo administracyjne
Inspektor Ochrony Danych – zadania w zakresie ochrony danych
Wykonywanie czynności IOD
Dokumentacja zgodna z RODO
Ochrona danych osobowych w systemach teleinformatycznych
Warsztaty przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji
Ochrona danych osobowych w świetle kodeksów postępowania i dobrych praktyk.
Ochrona danych osobowych w procesach kadrowych
Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia, samorządzie, palcówce oświatowej oraz resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zarządzaniem ryzykiem

Łączna liczba godzin - 250 (175h wykładów + 75h ćwiczeń)
30 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w 3 ratachPłatność w 10 ratach
Cena zwykła obowiązująca od 21.10.20213600 złotych3900 złotych3900 złotych
Cena promocyjna3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Cena promocyjna ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Cena promocyjna ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]