Ochrona środowiska (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia są kierowane do:

  • pracowników zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego w jednostkach samorządu terytorialnego
  • pracowników różnych instytucji i zakładów pracy związanych z oceną stanu środowiska i jego ochrony (ochrona wód i gleby, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa i inne).
  • absolwentów szkół wyższych wszystkich typów zajmujących się zawodowo ekologią, ochroną przyrody i ochroną środowiska

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój
Ekologiczne podstawy ochrony środowiska
Prawne aspekty ochrony środowiska
Ekonomia ochrony środowiska
Systemy zarządzania środowiskiem
Zarządzanie gospodarką odpadami i technologie utylizacji odpadów
Bezpieczeństwo systemów środowiskowych i technicznych
Ochrona wód, gleby i powietrza przed zanieczyszczeniami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Projektowanie w ochronie środowiska
Aplikowanie o środki na ochronę środowiska
Metodyka opracowania pozwolenia zintegrowanego i wniosków o pozwolenia sektorowe w zakresie emisji zanieczyszczeń, poboru wody i zrzutu ścieków

 

Staż - 30 godzin

Łączna liczba godzin - 250 (110h wykładów + 110h ćwiczeń + 30h stażu)
32 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 04.04.2024 r Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych słuchaczy180 zł3 100 zł 2 800 zł
Cena na drugi zapis oraz dla absolwentów180 zł-200 zł-200 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]