Ochrona środowiska (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia są kierowane do:

  • pracowników zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego w jednostkach samorządu terytorialnego
  • pracowników różnych instytucji i zakładów pracy związanych z oceną stanu środowiska i jego ochrony (ochrona wód i gleby, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa i inne).
  • absolwentów szkół wyższych wszystkich typów zajmujących się zawodowo ekologią, ochroną przyrody i ochroną środowiska

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Ekonomia w ochronie środowiska
Zarządzanie środowiskiem
Metodyka sporządzania raportu z oceny oddziaływania na środowisko
Ochrona wód i gleby
Gospodarka odpadami i technologie utylizacji odpadów
Ochrona powietrza i technologie oczyszczania gazów
Bezpieczeństwo systemów środowiskowych i technicznych
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
Metodyka opracowania pozwolenia zintegrowanego i wniosków o pozwolenia sektorowe w zakresie emisji zanieczyszczeń, poboru wody i zrzutu ścieków
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Staż - 30 godzin

Łączna liczba godzin - 250 (110h wykładów + 110h ćwiczeń + 30h stażu)
32 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3420 złotych3705 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3240 złotych3510 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]