Bibliotekoznawstwo (WSHE)

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym planujących podjęcie pracy w bibliotekach publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 545 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
Historia bibliotek i książek
Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
Literatura dla dzieci i młodzieży
Informacja naukowa
Technika pracy umysłowej
Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki
Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją
Systemy biblioteczne
Tworzenie serwisów internetowych
Zbiory biblioteczna, ich opracowanie i ochrona
Edukacja medialna

Praktyka biblioteczna – 120 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne