Bibliotekoznawstwo (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia skierowane są do osób legitymujących się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy planują podjąć pracę w bibliotekach publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

W trakcie studiów słuchacz pozyska ogólną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a także przygotowanie zawodowe dające możliwość podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
Historia bibliotek i książek
Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
Literatura dla dzieci i młodzieży
Informacja naukowa
Technika pracy umysłowej
Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki
Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją
Systemy biblioteczne
Tworzenie serwisów internetowych
Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona
Edukacja medialna
Praktyka pedagogiczna - 120 godzin

Łączna liczba godzin - 545 (135 h wykładów + 290 h ćwiczeń + 120 h praktyk)
54 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3420 złotych3705 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3240 złotych3510 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]