Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) (WSHE)

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do pracy z uczniem z dysfunkcją  słuchu.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki – rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących) – do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 705 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 180 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela
Praktyka I – 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)

Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
Elementy laryngologii, otolaryngologii i foniatrii
Schorzenia oraz wady słuchu
Elementy surdopsychologii
Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
Audiologia pedagogiczna
Diagnostyka surdopedagogiczna
Surdologopedia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu
Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością słuchową
Metodyka rehabilitacji słuchu
Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością słuchową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Metodyka wychowania słuchowego
Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową
Podstawy języka migowego

Praktyka II – 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności)

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne