Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku dietetyka (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

Studia skierowane są do osób posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Żywienie człowieka – wybrane zagadnienia, aktualny stan wiedzy
Biologia człowieka – wybrane zagadnienia
Emisja i higiena głosu
Bezpieczeństwo żywności
Technologia gastronomiczna i sztuka kulinarna
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Gastronomia dietetyczna
Psychologia odżywiania
Informatyzacja w żywieniu i dietetyce
Dietetyka
Edukacja żywieniowa
Systemy zapewnienia jakości w żywieniu zbiorowym (GMP, GHP, ISO, HACCP)
Elementy organizacji, zarządzania  i etyka w pracy dietetyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii i zakładach żywienia zbiorowego
Wykorzystanie technologii informacyjnych. i komunikacyjnych w nauczaniu

Praktyka - 150 godzin

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]