Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania logistyki i spedycji (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Ekologistyka
Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie relacjami
Logistyka opakowań zwrotnych
Logistyka transportu i spedycja
Nowoczesne systemy zarządzania w logistyce
Pomiar efektywności systemów logistycznych
Prawo handlowe, transportowe, ubezpieczeniowe i celne
Prognozowanie i zarządzanie zapasami
Spedycja i obsługa celna
Systemy informatyczne w logistyce
Transport i spedycja
Zarządzanie bezpieczeństwem a logistyka transportu
Zarządzanie jakością w transporcie
Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Zarządzanie magazynami i tworzenie centrów logistycznych,
Zarządzanie produkcją i logistyka produkcji
Praktyka – 150 godzin

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

 
 

     
     

      Poproś o dokumenty rekrutacyjne