Rabaty

RABATY dla Słuchaczy

  1. drugie studia podyplomowe na tej samej Uczelni (WSHE lub UNS)- rabat w wysokości 20%
  2. drugie studia podyplomowe na innej Uczelni (Słuchacz studiuje w UNS , a drugi kierunek wybiera w WSHE lub na odwrót)- rabat w wysokości 10%
  3. kolejne (trzecie, czwarte, …. ) studia podyplomowe (niezależnie czy w UNS czy w WSHE) – rabat 20%