MATEMATYKA (WSHE)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 520 godzin zajęć (60 pkt. ECTS)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ: Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole
Psychologia rozwojowa i osobowości
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela
Podstawy diagnozy pedagogicznej

Geometria elementarna
Podstawy analizy matematycznej
Metodyka nauczania matematyki I z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka nauczania matematyki II z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka nauczania matematyki III z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Elementy logiki matematycznej
Geometria analityczna
Elementy algebry i arytmetyki
Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką
Praktyka (60 godzin)

Poproś o dokumenty rekrutacyjne