Nauczanie przedmiotów techniki grafiki i poligrafii cyfrowej

ADRESACI:

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 580 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty

Programy do obróbki grafiki rastrowej
Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela przedmiotow zawodowych
Emisja i higiena głosu
Rachunek kosztów działalności gospodarczej
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Procesy poligraficzne i typograficzne
Opracowywanie publikacji i prac graficznych
Gromadzenie i rejestrowanie materiałów cyfrowych
Drukowanie cyfrowe – przygotowanie materiałów graficznych
Programy do obróbki grafiki wektorowej
Procesy fotograficzne
Drukowanie cyfrowe
Analogowe i cyfrowe urządzenia drukujące
Procesy fotograficzne
Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne