WSHE Brzeg

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).Harmonogram roku akademickiego 2021/2022 (semestr letni):

Rozpoczęcie roku akademickiego: 30 marca 2022 r.


zakończenie zajęć:

31 grudnia 2022 r – studia II-semestralne

30 marca 2023 r. – studia III-semestralne

30 czerwca 2023 r. – studia IV-semestralne


Semestr 1 trwa od 30.03.2022 r. do 30.06.2022 r.

Semestr 2 trwa od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

Semestr 3 trwa od 09.01.2023 r. do 30.03.2023 r.

Semestr 4 trwa od 09.04.2023 r. do 30.06.2023 r. (na kierunkach: „Logopedia” oraz „Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość”

 

Uwaga!

Szanowni Państwo, 

w związku ze zmianami przepisów dotyczących praktyk uprzejmie informujemy, iż od naboru letniego 2021/2022 nie można dokonać zwolnienia z praktyk na podstawie pracy zawodowej. W takim przypadku Słuchacz zobowiązany jest do wypełnienia dziennika praktyk (rozpisać czynności wykonywane w trakcie pracy zawodowej) zamiast opinii należy dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu. Do dziennika praktyk należy dołączyć trzy scenariusze zajęć.

Daty składania podań: letni nabór – 30.06.2022 r,