WSHE Brzeg

Studia podyplomowe pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

 • Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

UWAGA NOWOŚĆ !

Doskonalące studia podyplomowe w obszarze psychologii

NADAJĄCE UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU:

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

DOSKONALĄCE:

ZAWODOWE:

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

Kształcimy na kierunkach:

 1. Nauczanie dietetyki
 2. Nauczanie kosmetologii 
 3. Nauczanie przedmiotów na kierunku informatyk
 4. Nauczanie przedmiotów na kierunku teleinformatyk
 5. Nauczanie o urządzeniach i systemach energetyki odnawialnej
 6. Nauczanie przedmiotów elektryczno – elektronicznych
 7. Nauczanie przedmiotów elektryczno-budowlanych
 8. Nauczanie przedmiotów na kierunku technik ekonomista
 9. Nauczanie przedmiotów turystyczno– hotelarskich
 10. Nauczanie przedmiotów mechaniczno – elektronicznych (mechatroniki)
 11. Nauczanie przedmiotów technicznych rolno-leśnych
 12. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki grafiki i poligrafii cyfrowej
 13. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki gazownictwa
 14. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki handlowej
 15. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki mechanizacji rolnictwa
 16. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki obsługi turystycznej
 17. Nauczanie przedmiotów w na kierunku technik pojazdów samochodowych
 18. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki poligraficznej
 19. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki prac biurowych
 20. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki technologii maszyn i komputerowego wspomagania produkcji
 21. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki technologii żywności
 22. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki urządzeń sanitarnych
 23. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki żywienia zdrowego i specjalnego
 24. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki żywienia i usług gastronomicznych
 25. Nauczanie przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich
 26. Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji
 27. Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
 28. Reklama i public relations dla nauczycieli
 29. Nauczanie logistyki i spedycji

Poproś o przesłanie zakresu tematycznego na adres e-mail: biuro@edusfera.edu.pl