WSHE w Brzegu

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu (nr 217 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN)

Z dniem 22.08.2023 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, po przeprowadzonej wizytacji przez prezydium Polskiej Komisji Akredytacji, otrzymała pozytywną ocenę dla studiów pierwszego i drugiego stopnia.

1. Poniżej link, który stanowi odpowiedź na najczęściej zadawane pytania związane ze stanowiskiem pedagoga specjalnegohttps://www.gov.pl/ (akt. 24/08/2022)

2. Wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (oprócz praktyk).

3. Harmonogram roku akademickiego 2023/2024 (semestr letni) – REKRUTACJA OTWARTA:

Rozpoczęcie 1. semestru: 30.03.2024 r.

zakończenie zajęć:

31.12.2024 r. – studia 2-semestralne

31.03.2025 r. – studia 3-semestralne

30.06.2025 r. – studia 4-semestralne

—————————————————————

Zapisz się do grup rozpoczynających 1. semestr od marca 2024 r.

Nazwa kierunku studiów podyplomowych:Oferta WSHE w Brzegu:Obszar:
Przygotowanie pedagogiczneSprawdź ►
Przygotowanie pedagogiczne
Arteterapia w edukacjiSprawdź ►
Pedagogika
Integracja sensorycznaSprawdź ►
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnymSprawdź ►
Pedagogika
Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogicznaSprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)Sprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Sprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Sprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja integracyjna i włączającaSprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuSprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – LogopediaSprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapiąSprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Terapia zajęciowaSprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaSprawdź ►
Pedagogika specjalna
BibliotekoznawstwoSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
BiologiaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
ChemiaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Doradztwo zawodoweSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Edukacja dla bezpieczeństwaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
EtykaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
FizykaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
GeografiaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
HistoriaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
InformatykaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnejSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Język polskiSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
MatematykaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanieSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Plastyka i historia sztukiSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Przyroda w szkole podstawowejSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
TechnikaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejskąSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Wychowanie fizyczneSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania logistyki i spedycjiSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów mechaniczno-elektronicznychSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku dietetykaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik ekonomistaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik fotografii i multimediówSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik handlowiec i sprzedawcaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik informatykSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik pojazdów samochodowychSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik reklamy i public relationsSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznychSprawdź►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technologia żywności i żywienie człowiekaSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów techniki grafiki i poligrafii cyfrowejSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów turystyczno-hotelarskichSprawdź ►
Nauczanie przedmiotów zawodowych
NeurologopediaSprawdź ►
Doskonalące
SocjoterapiaSprawdź ►
Doskonalące
Zarządzanie oświatąSprawdź ►
Doskonalące
Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcymSprawdź ►
Kurs
Kurs na kierownika wycieczek krajowych i zagranicznychSprawdź ►
Kurs