Kurs na kierownika wycieczek krajowych i zagranicznych (WSHE w Brzegu)

Kurs prowadzony jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu w 100% ONLINE.

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia roli kierownika krajowych i zagranicznych wycieczek szkolnych, a także uzyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 18 roku życia), które chcą uzyskać kwalifikacje kierownika krajowych i zagranicznych wycieczek szkolnych.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wycieczki krajowej i zagranicznej.

Podstawa prawna wydania zaświadczenia i kwalifikacji kierownika krajowych i zagranicznych wycieczek szkolnych: Zaświadczenie wydano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r.

 

Lp. 

Temat zajęć 

Liczba godzin

1.

Planowanie pracy wychowawczej: 

- opracowanie planu wychowawczego grupy 

- metody i formy realizacji planów wychowawczych - opracowanie i uzupełnianie dokumentacji

1

2.

Organizacja pracy kierownika wycieczki: 

- podział na grupy 

- planowanie rozkładu dnia 

- rada wychowawców

2

3.

Prowadzenie dokumentacji:  

- obowiązujące przepisy

3

4.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, obowiązujące  przepisy:  

- podczas przejazdu na placówkę  

- w czasie pobytu dzieci i młodzieży w placówce  

- przepisy przeciw pożarowe  

- w czasie kąpieli wodnych  

- w czasie poruszania się po drogach  

- w czasie wycieczek, pieszych, rowerowych, autokarowych,  górskich spływów kajakowych  

- zasady obsługi urządzeń elektrycznych 

- odprawa celna i procedury graniczne 

- elementy zarządzania kryzysowego

3

5.

Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym  i administracyjno - obsługowym 

1

6.

Abc ratownictwa przedmedycznego, pierwsza pomoc 

6

7.

Razem 

16

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie pozytywnego zaliczenia testów z każdego tematu zajęć.

Opłata za kurs50 zł
Opłata wpisowa150 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]