Etyka (WSHE)

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie (lub studia 1 stopnia) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania ETYKI na wszystkich poziomach kształcenia.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 550 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

 METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Etyka ogólna
Bioetyka
Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej
Dydaktyka nauczania etyki w szkole ponadpodstawowej
Neuroetyka
Człowiek w sferze godności osoby (etyka społeczna)
Człowiek w sferze wartości gospodarczych (etyka biznesu)
Synejdezjologia – nauka o sumieniu
Dydaktyka multimedialna etyki
Etyka życia seksualnego
Historia etyki
Prawa dziecka
Człowiek w perspektywie szczęścia
Etyka normatywna
Trening antydyskryminacyjny

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne