Zarządzanie w ochronie zdrowia (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia zagłębiają się w tematykę ochrony zdrowia


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Systemy organizacji ochrony zdrowia
Podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
Nadzór sanitarno – epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem
Podstawy organizacji i zarządzania w instytucjach
Strategia zarządzania i planowania w jednostkach ochrony zdrowia. Zarządzanie strategiczne
Strategie kontraktowania świadczeń medycznych
Systemy informacyjne i informatyczne oraz ich zastosowanie w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia
Systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia
Marketing usług medycznych
Zarządzanie jakością w placówkach ochrony zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi i motywowanie pracowników
Biznesplan dla zakładu opieki zdrowotnej
Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
Podstawy rachunkowości w jednostkach ochrony zdrowia
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia
Prawo pracy
Public Relations w ochronie zdrowia

Praktyki – 30 godzin

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]