Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia zagłębiają się w tematykę ochrony zdrowia


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
Prawne uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce
Planowanie i zarządzanie strategiczne
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i zasady ich udzielania
Zarządzanie jakością w działalności medycznej
Zarządzanie projektami
Elementy prawa pracy
Etyka w ochronie zdrowia
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem
Umiejętności interpersonalne i menadżerskie
Zarządzanie zasobami ludzkimi i motywowanie pracowników
Profesjonalna obsługa pacjenta
ICT w zarządzaniu w ochronie zdrowia
Marketing usług medycznych i public relation w ochronie zdrowia
Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych w organizacjach ochrony zdrowia - case study

Praktyki – 30 godzin

Łączna liczba godzin - 210 (109h wykładów + 71h ćwiczeń + 30h praktyk)
60 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 01.12.2023r

Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem

Cena dla nowych Słuchaczy.

180 zł

3100 zł

2800 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]