PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – STUDIA PODYPLOMOWE

ADRESACI:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w różnych typach szkół.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 510 godzin zajęć (w tym 150 godzin praktyk)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Awans zawodowy nauczycieli
Bezpieczeństwo i higiena pracy – pierwsza pomoc
Diagnostyka edukacyjna z pomiarem dydaktycznym
Negocjacje i mediacje
Komunikacja i kultura języka
Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
Metodyki szczegółowe – w zależności od wybranego profilu kształcenia i przyszłej pracy
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Planowanie dydaktyczne
Podstawy dydaktyki
Podstawy pedagogiki specjalnej
Podstawy psychologii
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Profilaktyka w szkole
Psychologia rozwojowa
Strategie i techniki nauczania–metody aktywizujące
Interaktywne metody nauczania
Sytuacje kryzysowe w szkole
Techniki informatyczne
Trudności w uczeniu się i dostosowanie działań pedagogicznych
Wychowanie a rozwój-trening umiejętności wychowawczych
Zaburzenia zachowania i emocji
Praktyka pedagogiczna
Emisja z higieną głosu

Poproś o dokumenty rekrutacyjne