Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Celem studiów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Absolwenci  zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie planowania i koordynowania gimnastyki korekcyjnej oraz działań związanych z profilaktyką wad postawy wśród dzieci i młodzieży.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają trzy semestry.


I semestr

Psychologia rozwojowa
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Edukacja zdrowotna
Anatomia funkcjonalna z biomechaniką
Elementy teorii i metodyki wychowania fizycznego
Fizjologia wysiłku fizycznego
Patofizjologia wad postawy
Motoryczność dzieci i młodzieży
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu


II semestr

Diagnoza rozwoju fizycznego i motorycznego
Diagnostyka w ocenie postawy ciała
Profilaktyka zaburzeń statyki ciała
Edukacja i reedukacja posturalna
Gimnastyka usprawniająca w poszczególnych rodzajach wad postawy
Bezpieczeństwo, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
Teoria i metodyka kinezyterapii


III semestr

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Projektowanie programów edukacyjnych z zakresu gimnastyki korekcyjnej
Gry i zabawy ruchowe w profilaktyce i korektywie wad postawy
Terapia ruchem, muzyką i zabawą
Ćwiczenia relaksacyjne i koncentrujące

Praktyka – 60 godzin

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]