Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Celem studiów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Absolwenci  zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie planowania i koordynowania gimnastyki korekcyjnej oraz działań związanych z profilaktyką wad postawy wśród dzieci i młodzieży.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

UWAGA: NIE JEST WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE INNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Studia trwają trzy semestry.


I semestr

Psychologia rozwojowa
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Edukacja zdrowotna
Anatomia funkcjonalna z biomechaniką
Elementy teorii i metodyki wychowania fizycznego
Fizjologia wysiłku fizycznego
Patofizjologia wad postawy
Motoryczność dzieci i młodzieży
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu


II semestr

Diagnoza rozwoju fizycznego i motorycznego
Diagnostyka w ocenie postawy ciała
Profilaktyka zaburzeń statyki ciała
Edukacja i reedukacja posturalna
Gimnastyka usprawniająca w poszczególnych rodzajach wad postawy
Bezpieczeństwo, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
Teoria i metodyka kinezyterapii


III semestr

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Projektowanie programów edukacyjnych z zakresu gimnastyki korekcyjnej
Gry i zabawy ruchowe w profilaktyce i korektywie wad postawy
Terapia ruchem, muzyką i zabawą
Ćwiczenia relaksacyjne i koncentrujące

Praktyka – 60 godzin

Łączna liczba godzin - 410 (80h wykładów + 270h ćwiczeń + 60h praktyk)
45 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3420 złotych3705 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3240 złotych3510 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]