Fizyka (WSHE)

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania FIZYKI we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 560 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej
Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej
Własności materii z elementami fizyki ciała stałego
Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej
Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej
Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej
Astronomia z elementami astrofizyki
Elektrodynamika i optyka
Fizyka fal z elementami akustyki
Elementy fizyki kwantowej
Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej
Elementy fizyki jądrowej
Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin.

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne