Doradztwo edukacyjno-zawodowe (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Absolwenci są kompleksowo przygotowani do podejmowania działań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. kształtowania u uczniów aktywnych postaw wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego. Sprawnie posługują się warsztatem pracy szkolnego doradcy kariery, wykorzystując nowoczesną metodykę pracy doradcy edukacyjno-zawodowego m.in. e-doradztwo.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Studia realizowane są w oparciu o regulacje:

 • Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1591 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.) oraz

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102).

Studia trwają 3 semestry.

Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje m.in.:

 • Teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe – podstawy prawne
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w UE
 • Psychologia podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych – diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Współczesny rynek pracy – prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji – edukacja formalna, poza formalna i nieformalna
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – style pracy doradczej, zarządzanie zmianą i organizacja świadczenia usług doradczych
 • Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego – kierowanie rozwojem
 • Diagnoza kompetencji – rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej
 • Planowanie kariery – Indywidualny Plan Działania
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań w obszarze doradztwa zawodowego
 • Metodyka pracy doradczej grupowej
 • Metodyka pracy doradczej indywidualnej
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w doradztwie edukacyjno-zawodowym
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego oraz e-doradztwo
 • Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 • Superwizja w doradztwie zawodowym
 • Praktyka – 90 godzin

Łączna liczba godzin - 490 (130h wykładów + 270h ćwiczeń + 90h praktyk)
45 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 04.04.2024 r. (za całość studiów)Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych słuchaczy180 zł
3 900 zł3 600 zł
Cena na drugi zapis oraz dla absolwentów180 zł-200 zł-200 zł

  W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

  [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]