Integracja sensoryczna (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia przeznaczone są osób z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym m.in. dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, logopedów, terapeutów (absolwentów studiów wyższych), którzy pragną uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty - terapeuty SI, studia przygotowują bowiem do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej, w tym otworzenia własnej działalności w tym zakresie.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii OUN człowieka
Rozwój i zaburzenia układu ruchowego
Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, wzrokowego)
Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych- odruchy sensomotoryczne
Teoretyczne założenia integracji sensorycznej
Zaburzenia integracji sensorycznej - etiologia i symptomatologia


SEMESTR II

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Warsztaty obserwacji klinicznej
Programowanie i planowanie terapii w zaburzeniach integracji sensorycznej
Terapia SI w różnych typach zaburzeń - case study
Specyfika terapii SI w zespołach klinicznych


SEMESTR III

Stymulacja polisensoryczna
Dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć SI
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Warsztat pracy terapeuty SI
Sala doświadczeń świata
Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami SI
Praktyka - 120 godzin

Łączna liczba godzin - 550 (185h wykładów + 245h ćwiczeń + 120h praktyk)
45 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 04.04.2024 r. (za całość studiów)Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych słuchaczy180 zł
3 900 zł3 600 zł
Cena na drugi zapis oraz dla absolwentów180 zł-200 zł-200 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]