Integracja sensoryczna (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, logopedów, terapeutów (absolwentów studiów wyższych), którzy pragną uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty - terapeuty SI, studia przygotowują bowiem do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej, w tym otworzenia własnej działalności w tym zakresie.

Słuchaczami kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia mogą zostać również osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego (między innymi: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi - jednak bez posiadania przygotowania pedagogicznego, nie nabędą oni kwalifikacji do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty. O uznaniu kwalifikacji zawodowych, jako wystarczających do pełnienia zawodu terapeuty Integracji sensorycznej będzie decydował wówczas dyrektor jednostki zatrudniającej Absolwenta.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

UWAGA: NIE JEST WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE INNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii OUN człowieka
Rozwój i zaburzenia układu ruchowego
Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, wzrokowego)
Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych- odruchy sensomotoryczne
Teoretyczne założenia integracji sensorycznej
Zaburzenia integracji sensorycznej - etiologia i symptomatologia


SEMESTR II

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Warsztaty obserwacji klinicznej
Programowanie i planowanie terapii w zaburzeniach integracji sensorycznej
Terapia SI w różnych typach zaburzeń - case study
Specyfika terapii SI w zespołach klinicznych


SEMESTR III

Stymulacja polisensoryczna
Dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć SI
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Warsztat pracy terapeuty SI
Sala doświadczeń świata
Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami SI
Praktyka - 120 godzin

Łączna liczba godzin - 550 (185h wykładów + 245h ćwiczeń + 120h praktyk)
45 punktów ECTS

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]