Uczelnia Nauk Społecznych

Zapisz się do grup rozpoczynających 1. semestr od marca 2024 r.

Studia podyplomowe prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi (nr 376 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN)

1. Poniżej link, który stanowi odpowiedź na najczęściej zadawane pytania związane ze stanowiskiem pedagoga specjalnegohttps://www.gov.pl/ (akt. 24/08/2022)

2. Wszystkie kierunki studiów podyplomowych realizowane są w oparciu o programy spełniające aktualne wytyczne zawarte w Ustawach i Rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji i Nauki.
3. Wszystkie kierunki studiów podyplomowych prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Na wniosek Słuchacza, w oparciu o udokumentowane wykształcenie i doświadczenie, istnieje możliwość wnioskowania o (IOS) Indywidualną Organizację Studiów (dot. studiów 3 i 4.-semestralnych)

—————————————————————————————————————————————–

5. Harmonogram roku akademickiego 2023/2024 (semestr letni) – REKRUTACJA OTWARTA:

  • bez IOS

Rozpoczęcie 1. semestru: 01.03.2024 r.

zakończenie zajęć:

28.02.2025 r. – studia 2-semestralne

30.09.2025 r. – studia 3-semestralne

28.02.2026 r. – studia 4-semestralne

 
  • w oparciu o IOS (po uzyskaniu zgody przez słuchacza od JM Rektora): REKRUTACJA OTWARTA:

Rozpoczęcie 1. semestru: 31.03.2024 r.

zakończenie zajęć:

30.03.2025 r. – studia 3-semestralne

30.06.2025 r. – studia 4-semestralne

DO 29 LUTEGO WPISOWE 0 ZŁ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Nazwa kierunku studiów podyplomowychOferta UNS w Łodzi:Obszar:
Przygotowanie pedagogiczneSprawdź ►
Przygotowanie pedagogiczne
Integracja sensorycznaSprawdź ►
Pedagogika
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjnaSprawdź ►
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo – wychowawczaSprawdź ►
Pedagogika
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)Sprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Sprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Sprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuSprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna w zakresie logopediiSprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapia pedagogiczna)Sprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnejSprawdź ►
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna w zakresie wczesnego wspomagania rozwojuSprawdź ►
Pedagogika specjalna
Doradztwo edukacyjno-zawodoweSprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)Sprawdź ►
Nauczanie przedmiotu
Coaching i mentoringSprawdź ►
Doskonalące
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Sprawdź ►
Doskonalące
Ochrona środowiskaSprawdź ►
Doskonalące
Organizacja i zarządzanie oświatąSprawdź ►
Doskonalące
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowiaSprawdź ►
Doskonalące
Pedagogika Marii MontessoriSprawdź ►
Doskonalące
Terapeuta rodzinnySprawdź ►
Doskonalące
Trener umiejętności społecznychSprawdź ►
Doskonalące
Zarządzanie BHP
Sprawdź ►
Doskonalące
Zarządzanie zasobami ludzkimiSprawdź ►
Doskonalące
Diagnoza i terapia psychologiczna osób dorosłychSprawdź ►
Psychologia
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieżySprawdź ►
Psychologia
PsychodietetykaSprawdź ►
Psychologia
Psychogeriatria z animacją kulturowąSprawdź ►
Psychologia
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejSprawdź ►
Psychologia
Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo – wychowawczejSprawdź ►
Psychologia
Psychologia pozytywnaSprawdź ►
Psychologia
Psychologia pracySprawdź ►
Psychologia
Psychologia sądowaSprawdź ►
Psychologia
Psychologia transportuSprawdź ►
Psychologia
PsychotraumatologiaSprawdź ►
Psychologia
Seksuologia klinicznaSprawdź ►
Psychologia