Socjoterapia (WSHE)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Studia podyplomowe Socjoterapia mają charakter doskonalący

CZAS TRWANIA:

Studia trwają dwa semestry – 375 godzin zajęć + 60 godzin praktyk

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie
Profilaktyka i terapia uzależnień
Socjoterapia w instytucjach o charakterze zamknietym i środowisku otwartym
Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych
Metodyka resocjalizacji
Czas wolny dzieci i młodzieży
Metody pracy z grupą socjoterapeutyczną
Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży
Trening interpersonalny
Trening umiejętności wychowawczych
Trening zastępowania agresji (ART.)
Trening samoświadomości

Poproś o dokumenty rekrutacyjne