Terapia Ręki z neurorehabilitacją i elementami terapii pedagogicznej (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Terapia Ręki z neurorehabilitacją i elementami terapii pedagogicznej skierowane są do osób,  które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, pedagogiki, kierunków humanistycznych i medycznych. Ich ukończenie pozwala uzyskać kompetencje do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego Read More …

Neurologopedia (WSHE)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Studia na specjalności Neurologopedia to szansa na podniesienie swoich umiejętności i wzbogacenie ich o dodatkowe, cenne kompetencje dla wszystkich osób, które ukończyły już studia wyższe (na stopniu magistra) lub IV-semestralne Read More …

Logopedia – 4 semestry (UNS)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności nadające pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (praca z dziećmi i dorosłymi). CZAS Read More …

Pedagogika specjalna – Terapia zajęciowa (WSHE)

ADRESACI: Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela  i chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia terapii CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 660 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 180 godzin). CAŁKOWITY Read More …

Socjoterapia (WSHE)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Studia podyplomowe Socjoterapia mają charakter doskonalący CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry – 435 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 60 godzin). Read More …

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (UNS)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną UCZELNI NAUK SPOŁECZNYCH w Łodzi. Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcy w Read More …

Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) (WSHE)

ADRESACI: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku lub słuchu.Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie tyflopedagogiki – edukacji i rehabilitacji uczniów słabowidzących i Read More …