JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO- EKONOMICZNEJ w Brzegu. Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje Read More …

INTERWENCJA KRYZYSOWA

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Studia podyplomowe INTERWENCJA KRYZYSOWA przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów Read More …

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WSHE)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci(w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością Read More …

MATEMATYKA (WSHE)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 520 Read More …

INTEGRACJA SENSORYCZNA W TEORII I PRAKTYCE

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Brzegu. Studia podyplomowe „INTEGRACJA SENSORYCZNA W TEORII I PRAKTYCE” są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu metody integracji sensorycznej. Studia przygotują słuchacza do prowadzenia samodzielnej Read More …

Pedagogika lecznicza

ADRESACI: Studia adresowane są dla nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela. UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj). Absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu Read More …

SURDOPEDAGOGIKA

ADRESACI: Studia podyplomowe Surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Read More …