Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (UNS)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną UCZELNI NAUK SPOŁECZNYCH w Łodzi. Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcy w Read More …

Plastyka i historia sztuki (WSHE)

Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie lub inżynierskie (licencjat) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.Studia nadają kwalifikacje do nauczania plastyki na wszystkich poziomach kształcenia.Studia pod merytoryczną opieką Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy Read More …

Pedagogika specjalna – Tyflopedagogika

ADRESACI: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku lub słuchu.Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie tyflopedagogiki – edukacji i rehabilitacji uczniów słabowidzących i Read More …

NAUCZYCIEL MATEMATYKI i INFORMATYKI (CH SGM)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną COLLEGIUM HUMANUM – Szkoła Główna Menedżerska.Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – Read More …

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO- EKONOMICZNEJ w Brzegu. Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje Read More …

INTERWENCJA KRYZYSOWA

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Studia podyplomowe INTERWENCJA KRYZYSOWA przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów Read More …