Pedagogika lecznicza

ADRESACI: Studia adresowane są dla nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela. UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj). Absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu Read More …

SURDOPEDAGOGIKA

ADRESACI: Studia podyplomowe Surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Read More …

TYFLOPEDAGOGIKA

ADRESACI: Studia podyplomowe Tyflopedagogika mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. Read More …

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej Read More …

DIAGNOZA i TERAPIA PEDAGOGICZNA

ADRESACI: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie Read More …

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

ADRESACI: Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego. Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z Read More …

DORADZTWO ZAWODOWE

ADRESACI: Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe mają charakter kwalifikacyjny – umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, Read More …

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

ADRESACI: Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia). Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia Read More …

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

ADRESACI: Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i socjoterapii do pracy Read More …