Neurologopedia (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia na specjalności Neurologopedia to szansa na podniesienie swoich umiejętności i wzbogacenie ich o dodatkowe, cenne kompetencje dla wszystkich osób, które ukończyły już studia wyższe (na stopniu magistra) i IV-semestralne studia podyplomowe na kierunku logopedia. Za sprawą oferowanego przez nas wykształcenia znacznie zwiększysz swoje możliwości i znajdziesz się w komfortowej pozycji do zaplanowania własnej, pełnej sukcesów kariery zawodowej. Praca w najlepszych placówkach ochrony zdrowia czy oświatowych.
Kształcenie na tym kierunku znacznie poszerza wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia, mają szerokie perspektywy na znalezienie zatrudnienia zapewniającego stabilność, wysokie zarobki i rozwój osobisty. Obecnie logopeda jest osobą niezbędną we wszystkich placówkach szkolno-wychowawczych, zwłaszcza w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Ponadto miejsca pracy dla neurologopedów czekają w ośrodkach opieki zdrowotnej i rehabilitacji, gdyż często osoby po różnego rodzaju wypadkach i urazach potrzebują pomocy w zakresie powrotu do pełnej sprawności także w tym zakresie.

CZAS TRWANIA:

2 semestry – 460 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

4500 złotych (możliwość rozłożenia płatności na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Zaburzenia mowy pochodzenia korowego
Mowa osób po operacji usunięcia krtani
Afazja w ujęciu medycznym
Afazja diagnoza i terapia
Zaburzenia mowy u pacjentów geriatrycznych. Diagnoza i terapia
Zaburzenia mowy w uszkodzeniach neurologicznych
Psychiatria dziecięca
Podstawy psychiatrii
Psychologia rozwoju człowieka
Zaburzenia rozwojowe w obszarze funkcji poznawczych i mowy
Podstawy neuropsychologii
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Wczesna interwencja logopedyczna
Diagnoza i terapia zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi
Diagnostyka i terapia osób z dysfunkcją słuchu
Psycho- i neurolingwistyczne aspekty mowy
Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy
Fizjoterapia kliniczna
Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologopedii
Muzykoterapia
Arteterapia
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Praktyka – 120 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne