Neurologopedia (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia na specjalności Neurologopedia to szansa na podniesienie swoich umiejętności i wzbogacenie ich o dodatkowe, cenne kompetencje dla wszystkich osób, które ukończyły już studia wyższe (na stopniu magistra) i IV-semestralne studia podyplomowe na kierunku logopedia. Za sprawą oferowanego przez nas wykształcenia znacznie zwiększysz swoje możliwości i znajdziesz się w komfortowej pozycji do zaplanowania własnej, pełnej sukcesów kariery zawodowej. Praca w najlepszych placówkach ochrony zdrowia czy oświatowych.
Kształcenie na tym kierunku znacznie poszerza wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia, mają szerokie perspektywy na znalezienie zatrudnienia zapewniającego stabilność, wysokie zarobki i rozwój osobisty. Obecnie logopeda jest osobą niezbędną we wszystkich placówkach szkolno-wychowawczych, zwłaszcza w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Ponadto miejsca pracy dla neurologopedów czekają w ośrodkach opieki zdrowotnej i rehabilitacji, gdyż często osoby po różnego rodzaju wypadkach i urazach potrzebują pomocy w zakresie powrotu do pełnej sprawności także w tym zakresie.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają dwa semestry.


Zaburzenia mowy pochodzenia korowego
Mowa osób po operacji usunięcia krtani
Afazja w ujęciu medycznym
Afazja diagnoza i terapia
Zaburzenia mowy u pacjentów geriatrycznych. Diagnoza i terapia
Zaburzenia mowy w uszkodzeniach neurologicznych
Psychiatria dziecięca
Podstawy psychiatrii
Psychologia rozwoju człowieka
Zaburzenia rozwojowe w obszarze funkcji poznawczych i mowy
Podstawy neuropsychologii
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Wczesna interwencja logopedyczna
Diagnoza i terapia zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi
Diagnostyka i terapia osób z dysfunkcją słuchu
Psycho- i neurolingwistyczne aspekty mowy
Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy
Fizjoterapia kliniczna
Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologopedii
Muzykoterapia
Arteterapia
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Praktyka – 120 godzin

Łączna liczba godzin - 460 (50h wykładów + 290h ćwiczeń + 120h praktyk)
58 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Umowa zwykła4500 złotych4800 złotych5000 złotych
Umowa zniżkowa 5% (szczegóły dotyczące rabatów)4275 złotych4560 złotych4750 złotych
Umowa zniżkowa 10% (szczegóły dotyczące rabatów)4050 złotych4320 złotych4500 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]