Terapia Ręki z neurorehabilitacją i elementami terapii pedagogicznej (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Terapia Ręki z neurorehabilitacją i elementami terapii pedagogicznej skierowane są do osób,  które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, pedagogiki, kierunków humanistycznych i medycznych. Ich ukończenie pozwala uzyskać kompetencje do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego Read More …

Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologicznazaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu skierowane są do osób,które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, logopedii lubkierunków medycznych i umożliwiają terapeucie wyspecjalizowaniesię w kierunku diagnozy i terapii zaburzeń lękowych oraz zaburzeńpłynności mowy. Read More …

Arteterapia w edukacji (CH)

Studia doskonalące 3 semestralne w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą). WARUNKI PRZYJĘCIA Kierunek Arteterapia w edukacji jest otwarty na wszystkie osoby, które ukończyły już Read More …

Ochrona środowiska (UNS)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Studia są kierowane do: • pracowników zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego w jednostkach samorządu terytorialnego, • pracowników różnych instytucji i zakładów pracy związanych z oceną stanu środowiska Read More …

Gerontologia (WSHE)

Studia 3 semestralne, doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą). WARUNKI PRZYJĘCIA Studia podyplomowe Gerontologia są skierowane do wszystkich osób, które pragną rozwijać się Read More …