Administracja publiczna (CH)

ADRESACI: CZAS TRWANIA: Wkrótce CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463 METODA ZAJĘĆ: Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.Do Read More …

Plastyka i technika (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Plastyka i technika skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Plastyka i technika Read More …

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów (CH)

ADRESACI: Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w różnych typach szkół. Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie. CZAS TRWANIA:   Studia trwają Read More …

Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologicznazaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu skierowane są do osób,które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, logopedii lubkierunków medycznych i umożliwiają terapeucie wyspecjalizowaniesię w kierunku diagnozy i terapii zaburzeń lękowych oraz zaburzeńpłynności mowy. Read More …