Ochrona środowiska (UNS)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Studia są kierowane do: • pracowników zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego w jednostkach samorządu terytorialnego, • pracowników różnych instytucji i zakładów pracy związanych z oceną stanu środowiska Read More …

Gerontologia (WSHE)

Studia 3 semestralne, doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą). WARUNKI PRZYJĘCIA Studia podyplomowe Gerontologia są skierowane do wszystkich osób, które pragną rozwijać się Read More …

Neurologopedia (WSHE)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Studia na specjalności Neurologopedia to szansa na podniesienie swoich umiejętności i wzbogacenie ich o dodatkowe, cenne kompetencje dla wszystkich osób, które ukończyły już studia wyższe (na stopniu magistra) lub IV-semestralne Read More …

Trener umiejętności społecznych (WSHE)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Adresatami studiów podyplomowych na specjalności Trener umiejętności społecznych adresowane są do wszystkich, którzy posiadają wykształcenie wyższe. Studia te dedykowane są szczególnie osobom takim jak pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy i kuratorzy Read More …

Akademia Psychologa Dziecięcego – Psycholog i pedagog w edukacji elementarnej, włączającej i wczesnoszkolnej (UNS)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Studia podyplomowe na kierunku Psycholog w edukacji elementarnej, włączającej i wczesnoszkolnej są skierowane do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii. Są to studia doskonalące dla psychologów chcących podjąć Read More …